κείμενα

Εδώ θα αναρτώ για αρχειοθέτηση κείμενα που έχω γράψει, επιμεληθεί ή μεταφράσει.

Βιβλία:

 1. “Κυβερνητική Πτύχωση: 3+1 κείμενα για την ιστορία της κυβερνητικής”: Μια συλλογή από 3 (παλιά) κείμενα περιγράφουν την ανάδυση της κυβερνητικής θεώρησης στις μεταπολεμικές δεκαετίες, τους κύριους εκφραστές της και τον τρόπο που επέδρασε στην επιστήμη της εποχής, ως σήμερα. Ελεύθερα διαθέσιμο ebook που επιμελήθηκα, στη σελίδα του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα” εδώ:
 2. Αστερισμοί Εννοιών: ένα αντι-αρχείο κριτικών φωνών και δημιουργικών συνδέσεων με τις ψυχοθεραπευτικές πρακτικές και την κριτική ψυχολογία: μοιραζόμαστε την επιμέλεια μαζί με την Κωστούλα Μάκη αυτού του εγχειρήματος, η πρώτη μορφή του (ως newsletter) διαθέσιμη εδώ.
 3. “Από τη μια μέρα στην άλλη, μπορείς να βρεθείς εκτός”: Εργασία και Ταυτότητες στην Ελλάδα της “Κρίσης” (2019): Βιβλίο σε συνεργασία με την Κατερίνα Νικολοπούλου. Διαθέσιμο από τις εκδόσεις Red Marks και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία.
 4. Μονοπάτια-Αγώνα-και-Έρευνας-στις-Κοινωνικές-Επιστήμες (2018): ebook που επιμελήθηκα (και μετέφρασα τα κείμενα) για την ιστορία, τη θεωρία και τις πρακτικές εργατικής, αγωνιστικής και συμμετοχικής έρευνας δράσης. Διαθέσιμο και εδώ: https://agonistikiereyna.pressbooks.com/

Ακαδημαϊκά στα Αγγλικά:

 1. Άρθρο που έχω συμβάλει σχετικά με τις εμπειρίες αστέγων στην Ελλάδα της κρίσης. Διαθέσιμο στη σελίδα του περιοδικού εδώ.
 2. Άρθρο (από τη μεταδιδακτορική έρευνά μου) που συζητά/εξερευνά μεθοδολογικά τις δυνατότητες και μεθοδολογικές επιλογές για μια κριτική, πολυτροπική, ψυχοκοινωνική ανάλυση της επιτέλεσης του συναισθήματος από τους ειδικούς ψυχικής υγείας που (συν)εργάζονται με πρόσφυγες: Διαθέσιμο στη σελίδα του περιοδικού Entanglements, Experiments in Multimodal Ethnography: Supervision arrangements: methodological experiences and (in)decisions on researching affective entanglements. 
 3. Άρθρο (από την μεταδιδακτορική έρευνά μου) που διερευνά με κριτική κοινωνική λογοανάλυση τις τοποθετήσεις ειδικών ψυχικής υγείας που εργάζονται με πρόσφυγες σε θέσεις ανάγκης εποπτείας. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2ου International Conference in Contemporary Social Sciences στο Ρέθυμνο. Διαθέσιμο εδώ
 4. Συλλογικό Άρθρο (από την εν εξελίξει μεταδιδακτορική έρευνά μου) που χρησιμοποιεί αναστοχαστικά την ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (ΙΡΑ) για να διερευνήσει τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των ειδικών ψυχικής υγείας που (συν)εργάζονται με πρόσφυγες που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2ου European Congress of Qualitative Inquiry 2018 . Διαθέσιμο εδώ: Kesisoglou, Metallinou, Issari 2018
 5. Άρθρο από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της Α.Μεταλλινού με τίτλο “Τhe gendered experiences of affect and flow of acclaimed Greek contemporary performers/songwriters during stage performance and song-writing”, που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του European Congress of Qualitative Inquiry 2017 Proceedings, 191-209. Διαθέσιμο εδώ: THE_GENDERED_EXPERIENCES_OF_AFFECT_AND
 6. Άρθρο από το διδακτορικό μου, σε συνεργασία με τις Λία Φίγγου & Μ.Δικαίου (2017): “Narratives of flight”: Accounts of precarious employment relations and emigration from Greece. A critical discursive social-psychological perspective”, International Journal of Employment Practices, 24 (2), 73-91 Διαθέσιμο εδώ: Narratives_of_flight_Accounts_of_precar
 7. Άρθρο από το διδακτορικό μου, σε συνεργασία με τις Λία Φίγγου & Μ.Δικαίου (2016): “Constructing Work and Subjectivities in Precarious Conditions: Psycho-Discursive Practices in Young People’s Interviews in Greece”, Journal of Social and Political Psychology, 4 (1), 24-43. Διαθέσιμο: http://bit.ly/1oRCUfA 

Ακαδημαϊκά στα Ελληνικά:

 1. “Η συγκινησιακή διεπαφή ερευνητικής πρακτικής και προσφυγικού καθεστώτος”. Διαθέσιμο στο έντυπο τεύχος 1 του περιοδικού Mi$fit, σελ. 93-99. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία.
 2. 4σέλιδη εισαγωγή στις προσεγγίσεις ανάλυσης λόγου στην Ψυχολογία (2017). Διαθέσιμο εδώ: Ανάλυση Λόγου
 3. Σύντομη σχετικά διαπραγμάτευση της έννοιας του ηγεμονικού ανδρισμού (hegemonic masculinity) (2015). Εδώ.
 4. “Μονοπάτια αγώνα & έρευνας: πτυχές ερευνητικών μεθόδων εργατικής, αγωνιστικής και συμμετοχικής έρευνας δράσης”. Άρθρο κριτικής μεθοδολογίας έρευνας, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ουτοπία. Διαθέσιμο εδώ.
 5. Άρθρο από το διδακτορικό μου, για το θέμα της μετανάστευσης (2015): “Μετανάστευση στην Ελλάδα, Εκμετάλλευση της Εργασίας και το Ερώτημα της Τάξης”, Ουτοπία, 105, 117-135Διαθέσιμο εδώ: Μετανάστευση στην Ελλάδα 2015
 6. Άρθρο από το διδακτορικό μου, για το θέμα των θεωριών της επισφάλειας (2014): “Η ανάδυση των θεωριών περί επισφαλούς εργασίας στον ακαδημαϊκό λόγο των κοινωνικών επιστημών: προκλήσεις για την πολιτική ψυχολογία”. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., τόμος Ι'”. Διαθέσιμο στο: http://ejournals.lib.auth.gr/psyannals/issue/current/showToc
 7. Σύντομα παραθέματα για την έννοια του habitus (έξη) στον Bourdieu και τη σχέση του με το σώμα (2013). Εδώ.
 8. Μια εκτενέστερη διαπραγμάτευση των θεωρητικών ιδεών του Bourdieu για το habitus και την πρακτική, συρραφή και επιμέλεια από άλλα blog (2011). Εδώ.
 9. Σύντομη εισαγωγή στην επιστημολογία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, απόσπασμα από τη διδακτορική μου διατριβή (περίπου 2010). Εδω.
 10. Σύντομη εισαγωγή στην έννοια του Λόγου (discourse), απόσπασμα από τη διδακτορική μου διατριβή (περίπου στο 2010). Εδώ.
 11. “Πληθυσμοί Θρακιωτών στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης: προβληματισμοί για την Παρέμβαση και την Ενσωμάτωση με την Άτυπη Εκπαίδευση”: Άρθρο στην έκδοση «Αποδοχή – Αποκλεισμός: Διαδικασίες Ένταξης Προσώπων & Ιδεών στο χώρο της Εκπαίδευσης», της Καμπάνιας «Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι» του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, 2008. Εδώ.

Θεραπευτικά στα Ελληνικά:

 1. Εξουσία: Λήμμα στους Αστερισμούς Εννοιών: ένα αντι-αρχείο που επιμελούμαι με την Κωστούλα Μάκη. Διαθέσιμο εδώ.
 2. Αναπλαισίωση: Λήμμα στους Αστερισμούς Εννοιών: ένα αντι-αρχείο που επιμελούμαι με την Κωστούλα Μάκη. Διαθέσιμο εδώ.
 3. Πρακτική: Λήμμα στους Αστερισμούς Εννοιών: ένα αντι-αρχείο που επιμελούμαι με την Κωστούλα Μάκη. Διαθέσιμο εδώ.
 4. Εποπτεία: Λήμμα στους Αστερισμούς Εννοιών: ένα αντι-αρχείο που επιμελούμαι με την Κωστούλα Μάκη. Διαθέσιμο εδώ.
 5. Επιμέλεια του 2ου τεύχους του Περιοδικού Mi$fit, μαζί με την Κωστούλα Μάκη, που φέρει τον τίτλο “Κρίσεις της Ψυχοθεραπείας, ή “Θεραπείες” της Κρίσης;“. Μπορείτε να διαβάσετε το εισαγωγικό μας σημείωμα εδώ.
 6. Οικογένειες-βραχυκύκλωμα, δημόσια παρρησία, queer γενεαλογίες και αναταραχές αρχείου“.  Mια συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Παπανικολάου, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
 7. Η διχογνωμία για την εξουσία στην ιστορία της συστημικής θεραπείας‘: Σύντομο άρθρο (2018) στο σάητ.
 8. Άρθρο σε συνεργασία με την Ι.Α. Ρεβίθη που δημοσιεύτηκε το 2016 στο περιοδικό Μετάλογος της Συστημικής Εταιρείας Β.Ελλάδας με τίτλο:Χρήση ή/και αποδόμηση του δίπολου Καλό-Κακό στην θεραπευτική πρακτική: μετανάστευση & διαθεματικότητα
 9. Με ποιους θα πας και ποιους θ’αφήσεις; Κλινικές πρακτικές με κριτική προοπτική“: σύντομο άρθρο που παρουσιάζει προσεγγίσεις κλινικής πράξης που εμπνέονται από κριτική προοπτική. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Radicalμα, τ.3 (2014)
 10. Σύντομο άρθρο με σκέψεις μου για τις μεταφορές της θεραπείας (2014): “τί είναι η θεραπεία;
 11. Σκέψεις για τη διαθεματικότητα και τους κοινωνικούς τόπους στη θεραπεία (2013): “Σύντομη παραβολή για τον Viewmaster σε 3 φωνές“.
 12. Σύντομο άρθρο για το θέμα των αυτοκτονιών και της διπολικότητας σε χαρισματικούς ανθρώπους: “Μικρό εγκόλπιο αυτοπροστασίας για Ίκαρους” (2013).

Μεταφράσεις:

 1. “O Gregory Bateson και οι Μαθηματικοί: από τη διεπιστημονική αλληλεπίδραση στις κοινωνικές λειτουργίες” (επιστημονική επιμέλεια στη μετάφραση του Β. Πουλαντζά). Διαθέσιμο στο αποθετήριο του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα” εδώ.
 2. “Για όνομα του θεού, Margaret!: μια συζήτηση ανάμεσα στους Stewart Brand, Gregory Bateson & Margaret Mead”: διαθέσιμο στο αποθετήριο του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα” εδώ.
 3. “Hikikomori: νεαροί ενήλικες που αποσύρονται στο σπίτι τους, μια νέα εξάρτηση” (2012). Μετάφραση και προσαρμογή από το άρθρο Parent Training in Nonviolent Resistance for Adult Entitled Dependence”, των ELI LEBOWITZ, DAN DOLBERGER, EFI NORTOV, HAIM OMER, Family Process, vol 51, pp90–106. Διαθέσιμο εδώ.
 4. Άρθρο των Andy Lock & Tom Strong από το περιοδικό Janus Head (2005) για τη μετανεωτερική κοινωνική κονστρουξιονιστική θεραπεία που χρησιμοποιεί το λόγο (discourse)  Lock & Strong – discursive therapy gr
 5. Άρθρο της Leonie Thomas από το 2ο τεύχος του 2002 του International Journal of Narrative Therapy & Community Work με θέμα την επίδραση των μετανεωτερικών εξελίξεων στη θεραπεία:  thomas – μεταστρουκτουραλισμός και θεραπεία
 6. “Τακτική Ενημέρωση”: άρθρο του καθηγητή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας D.Graeber για την επανάσταση και την προοπτική της (2009). Εδώ.
 7. “Η Ψυχολογία και το Πολιτικό”: εισαγωγή του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο ειδικό τεύχος του περιοδικού International Journal of Critical Psychology, τεύχος 12, με θέμα τη σχέση της ψυχολογίας με το πολιτικό (2007). Διαθέσιμο εδώ.
 8. “Αποδομώντας την Ψυχολογία στην Ελλάδα”.  Άρθρο των Δαφέρμου, Μαρβάκη και Τριλίβα για την κατάσταση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Είναι από το τελευταίο τεύχος του Annual Review of Critical Psychology. Εδώ.

Βιβλιογραφικοί Οδηγοί:

 1. Βιβλιογραφικός Οδηγός 2022-2023 του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα. Θεματική: Ριζώματα: από τον Bateson και τους Deleuze & Guattari, στη μεταμοντέρνα συστημική/αφηγηματική θεραπεία. Διαθέσιμο εδώ.
 2. Βιβλιογραφικός Οδηγός 2020-2021 του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα. Θεματική: Ιστορίες & Θεωρίες της Συστημικής/Οικογενειακής Θεραπείας. Διαθέσιμο εδώ:
 3. Βιβλιογραφικός Οδηγός για τις Μεθόδους έρευνας και κυρίως την Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία. Διαθέσιμος Βιβλιογραφικός Οδηγός μεθοδολογίας έρευνας 2015.
 4. Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Κριτική Ψυχοθεραπεία. Διαθέσιμο: Critical_Psychotherapy_References_list

Βιβλιοκριτικές:

 1. Βιβλιοπαρουσίαση στα ελληνικά του βιβλίου της Joanna Moncrieff “Ο μυθος της χημικής ίασης: μια κριτική της ψυχιατρικής φαρμακοθεραπείας”. Δημοσιεύτηκε στις Αναγνώσεις της Κυριακάτικης Αυγής. Διαθέσιμο εδώ: 2020-βιβλιοπαρουσίαση-χημ-ίαση-Κεσίσογλου
 2. Βιβλιοπαρουσίαση στα ελληνικά του βιβλίου του Δημήτρη Παπανικολάου ‘Κάτι τρέχει με την Οικογένεια: Έθνος, Πόθος και Συγγένεια την εποχή της Κρίσης’ (2018) των εκδόσεων Πατάκη. Διαθέσιμο εδώ.
 3. Βιβλιοπαρουσίαση στα ελληνικά του βιβλίου του Ian Parker ‘Επανάσταση στην Ψυχολογία: από την αλλοτρίωση στη χειραφέτηση’ των εκδόσεων Oposito. Δημοσιεύτηκε εδώ.
 4. Εκτενής βιβλιοκριτική στα ελληνικά για το βιβλίο του T.Milani Language & Masculinities, με εισαγωγή σε θέμα ανδρισμών, διαθεματικότητας, queer theory και γλωσσικών κατασκευών (2016). Διαθέσιμο εδώ: milani-language and masculinies
 5. Η αντίστοιχη βιβλιοκριτική στα αγγλικά, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Discourse & Society (2016). Διαθέσιμη εδώ: Discourse Society-2016-Kesisoglou
 6. Συντομότατη κριτική του βιβλίου: “Evaluating the Emotions philosophically: Book Review of ‘Emotion & Value’ (Edited by S. Roeser & C. Todd). The Psychologist (BPS) (2015). Διαθέσιμο: http://bit.ly/1p1hFsr 

 7. Σύντομη κριτική του βιβλίου “The Precariat: The New Dangerous Class”, του Guy Standing, που δημοσιεύτηκε στο Irish Journal Of Anthropology, vol. 15(1)Διαθέσιμο εδώ: Book_Review_Precariat_The_New_Dangerous
 8. Κριτική του βιβλίου Social Psychology & Discourse, McKinley & McVittie, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Discourse & Society. Διαθέσιμη εδώ: book review mckinley & mcvittie
 9. “ΤΙΝΑ, κάτι θα γίνει, θα δεις”. Βιτριολική κριτική μου στο βιβλίο του Χ.Οικονόμου (που μόνο σε μένα δεν άρεσε και πήρε και κρατικό βραβείο), σε σχέση με το δόγμα There Is No Alternative (TINA) (2010). Διαθέσιμο εδώ.

Διάφορα άλλα:

 1. “Πόσο αξίζει μια ώρα δουλειάς μου;” Μερικές σκέψεις μου για το κόστος της εργασίας & των υπηρεσιών που παρέχω (2014). Εδώ.
 2. “Επαγγελματικοί κατάλογοι: εργαλείο ή κούραση;” Μερικές σκέψεις μου για τη συνεχόμενη ενόχληση από διαφημιστές επαγγελματικών καταλόγων (2013). Εδώ.
 3. “Η Οδύνη του Έλληνα”: σύντομο άρθρο που μου είχε ζητήσει να γράψω η εφημερίδα “Αγγελιοφόρος” της Θεσσαλονίκης, συμπύκνωση θεμάτων από το διδακτορικό μου, όταν τότε ξεκινούσαν να φαίνονται οι επιδράσεις της κρίσης (2011). Εδώ.

Διδακτορική Διατριβή:

Μεταπτυχιακή Εργασία: