υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη με συστημικό και αφηγηματικό προσανατολισμό σε οικογένειες & ζευγάρια. (προγραμματίστε μια συνεδρία εδώ)
 • Online Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία (για άτομα που ζουν εκτός Αθήνας) 
 • Συστημική Εποπτεία (άτομα – ομάδες – οργανώσεις). Δείτε εδώ και εδώ.
 • “Άνδρες σε κρίσεις”: συμβουλευτική ψυχικής υγείας και κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη σε νέους άνδρες.
 • Σεξουαλική Ταυτότητα και Προσωπική Ανάπτυξη: συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν συγκρούσεις και δυσφορία για θέματα σεξουαλικότητας,  οικογένειας, σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον. Δείτε εδώ.
 • Ατομική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία (προγραμματίστε μια συνεδρία εδώ). Για το πρόγραμμα συνεδριών συμβολικού κόστους δείτε εδώ.
 • Συμβουλευτική Σχέσεων για Ζευγάρια οποιουδήποτε σεξουαλικού προσδιορισμού.

μια Συστημική, Συνεργατική και Αφηγηματική Θεραπευτική Πρακτική

Μπορείτε να διαβάσετε ένα μικρό σχόλιο, με τίτλο “τι είναι η θεραπεία”, όπου περιγράφω την οπτική μου για την αναπαράσταση της θεραπείας.

Βασικές αρχές της θεραπευτικής μου πρακτικής είναι:

 • Θεραπευτική Σχέση: Μέσα στη σχέση της θεραπείας υπάρχει αυθεντικότητα, προσοχή στο “εδώ και τώρα”, δημιουργία από κοινού ενός χώρου, συναισθηματικού και χρονικού, αναστοχασμού και επικοινωνίας, όπου η φωνή του πελάτη είναι ισότιμη, μέσα σε συνθήκες ανθρώπινης / φιλικής συν-ομιλίας, με ενσυναίσθηση & γέλιο, με στόχο τη συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη.
 • Χορός: Η θεραπευτική επικοινωνία είναι σαν χορός, όπου υπάρχει σεβασμός στα όρια – επαγγελματικά – διαπροσωπικά, αλλά κυρίως στο ρυθμό του πελάτη και στο “χώρο” που κινείται.
 • Σχέσεις: Στη θεραπεία δίνω σημασία στις σχέσεις μέσα στις οποίες εντάσσεται ο άνθρωπος, τα συστήματα (οικογένεια, φίλοι, εργασία, εκπαίδευση, γειτονιά, κοινότητα), το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο προέλευσης του πελάτη, την κουλτούρα και τους οικογενειακούς μύθους μέσα στους οποίους ζει.
 • Δια-Λογος: Αναλυτική εστίαση  στα συστήματα λόγου, τις αφηγήσεις, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσα στη ψυχοθεραπευτική συζήτηση. Οι Λόγοι, οι διάλογοι, οι αφηγήσεις (narratives) και οι ανθρώπινες φωνές, πολλοί μέσα στην κοινωνία, Λόγοι που αντιπαρατίθενται, διαλέγονται, αλληλοσυμπληρώνονται και συντίθενται μέσα και στο μυαλό των ανθρώπων, επηρεάζουν τις σκέψεις, τις πράξεις τους και τις ψυχολογικές καταστάσεις που βιώνουν, δομούνται – κατασκευάζονται μέσα στα συστήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, εντός των οποίων έχουν θέσεις υποκειμένου οι άνθρωποι.
 • Κριτική: “αποδόμηση” μέσα στη συζήτηση των συμπτωμάτων και των προηγούμενων διαγνώσεων και θεραπευτική επικέντρωση στις εμπειρίες και στον ψυχικό πόνο του κάθε πελάτη χωριστά, στο τι σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο/οικογένεια που επιλέγει να απευθυνθεί σε μένα.
 • Εσωτερική Δύναμη (potentia): Σύμφωνα και με τα διδάγματα της συστημικής θεωρίας, “ο πελάτης είναι ο ειδικός” για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο, ονομάζεται “πελάτης” (που έχει την επιλογή που θα απευθυνθεί και τη δυνατότητα απόφασης αν του ταιριάζει η θεραπεία), όχι “περιστατικό” ή “ασθενής”. Προσπαθούμε στη θεραπευτική αλληλεπίδραση να φωτίσουμε τις  εναλλακτικές προοπτικές – ιστορίες & επιλογες που έχει, τις λύσεις που έχει ήδη βρει ή γνωρίζει και έχει δοκιμάσει επιτυχώς στη ζωή του.
 • Συν-Εργασία: Από κοινού δημιουργούμε νέες προτάσεις, λύσεις, προοπτικές θέασης του κόσμου, ερμηνείες, απορρίπτοντας το ρόλο του ειδικού/ψυχολόγου που υπαγορεύει τρόπους ζωής.
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη: ο κάθε άνθρωπος θεωρείται κύτταρο του οικολογικού περιβάλλοντος & της κοινωνίας. Γίνεται προσπάθεια η θεραπευτική πρακτική να είναι ευαίσθητη απέναντι στη σεξουαλική, την πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητα, δίνοντας έμφαση στη συνειδητοποίηση της άνισης κατανομής  της εξουσίας στην κοινωνία και πως αυτή επηρεάζει τη ζωή των πελατών. Επίσης, λόγω ευαισθησίας για την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες των πελατών υπάρχει σύστημα χρέωσης ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα και τις εργασιακές συνθήκες.

Δεοντολογία:

Στην πρακτική της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, ακολουθώ τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), σε συνάφεια με τον Ευρωπαϊκό Φορέα. Μπορείτε να τους διαβάσετε στους συνδέσμους παρακάτω:

Θεραπευτικό Συμβόλαιο:

Στον σύνδεσμο αυτό, μπορείτε να βρείτε, να μελετήσετε και να καταγράψετε την ενήμερη συγκατάθεση/διαφωνία σας σε σχέση με το θεραπευτικό συμβόλαιο, την τήρηση των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GPDR) που καταγράφονται κατά τις συνεδρίες σας, καθώς και να μοιραστείτε ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας. Το θεραπευτικό συμβόλαιο καταγράφει τα δικαιώματα & τις υποχρεώσεις και των 2 πλευρών και τη συμφωνία τήρησής τους. Η τελευταία προαιρετική φόρμα καταγράφει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας.