Εξηγησεις

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την θεραπευτική μέθοδο και θεωρία που χρησιμοποιώ, στις σελίδες που δημιούργησα για συνοπτικές παρουσιάσεις:

Η αφηγηματική Θεραπεία (narrative therapy)

και η

Δια/του Λόγου Θεραπεία (discursive therapy).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.