Αφηγηματικη Θεραπεια απο το Dulwich Centre στη Θεσσαλονικη

Dulwich Centre of Narrative Therapy and Communtiy Work (Australia)

με τη συνεργασία του Αδάμ Χαρβάτη, MSc, PhD

Βασικό Δίπλωμα στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία

στην Ελλάδα

Το Κέντρο Dulwich Αφηγηματικής Θεραπείας της Αυστραλίας, το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο έχει εισηγηθεί διεθνώς την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία, προσφέρει στην Ελλάδα (με τη συνεργασία του Αδάμ Χαρβάτη, MSc, Phd) ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία το οποίο οδηγεί σε Βασικό Δίπλωμα στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία.

Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί από το διεθνές εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου Dulwich Αφηγηματικής Θεραπείας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να έχουν σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα. Μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτήτριες/ες σχετικών επαγγελμάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την προϋπόθεση ότι ως το τέλος της εκπαίδευσής τους στην Αφηγηματική Θεραπεία θα έχουν τελειώσει τις βασικές επαγγελματικές τους σπουδές.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τη λήψη του Βασικού Διπλώματος Αφηγηματικής Θεραπεία οι συμμετέχοντες /ουσες: α) θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συναντήσεων (οι οποίες θα προσφέρονται και σε ένα ευρύ κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται για τα ειδικά θέματα) και β) επιπλέον θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ενότητα διπλώματος, η οποία προσφέρεται αποκλειστικά στις/στους σπουδάστριες/ές του προγράμματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ανεξάρτητες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα γίνουν σε έξι τριήμερα τα οποία θα κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια δύο χρόνων. Η κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει για τις/τους εκπαιδευόμενες/ους του προγράμματος: α) παρακολούθηση της ανοιχτής για το ευρύ κοινό εκδήλωσης που θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και β) παρακολούθηση του σχετικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου το οποίο έπεται το Σαββατοκύριακο.

Στο τέλος του δεύτερου έτους θα γίνει και η τριήμερη συνάντηση ομαδικής εποπτείας και παρουσίασης των εργασιών που αφορά τους συμμετέχοντες στην ενότητα διπλώματος.

Πρώτο Έτος: Ξεκινά τον Οκτώβριο του 2009 για 12 μήνες

Δεύτερο Έτος: Ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010 για 12 μήνες

Πληροφορίες:

Αδάμ Χαρβάτης

Ψυχολόγος MSc, PhD

Τηλ. 6974-361096, 2310-827282 fax 2371021916

Μail: adamharvatis@gmail.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία Δουλεύοντας με παιδιά και οικογένειες: 6 μέρες (2 τριήμερα)

Δουλεύοντας με ζευγάρια και σχέσεις: 3 μέρες

Δουλεύοντας με ομάδες και κοινότητες: 3 μέρες

Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του τραύματος: 3 μέρες

Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα καταπιαστούν με τους ακόλουθους χάρτες / μεθόδους της Αφηγηματικής Πρακτικής:

  • Εξωτερικευτικές Συζητήσεις: το πρόσωπο δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το πρόβλημα
  • Συζητήσεις Επανασυγγραφής: λέγοντας τις ιστορίες μας με τρόπους που μας κάνουν πιο δυνατούς /ές
  • Πρακτικές με Εξωτερικούς Μάρτυρες: Συνδέοντας τις ζωές των ανθρώπων και η χρήση ακροατηρίων
  • Συζητήσεις Επανενσωμάτωσης στη Μνήμη (Re-membering conversations): λαμβάνοντας υπόψη αυτούς που έχουν συμμετοχή σε ότι αξίζει στη ζωή μας
  • Ακρόαση και Πλούσια Περιγραφή των εναλλακτικών γραμμών ιστοριών των ανθρώπων
  • «Τεκμηριώνοντας» την αλλαγή: Η χρήση γραμμάτων, βεβαιώσεων και συλλογικών εγγράφων
  • Το Δέντρο της Ζωής: Μία προσέγγιση στη δουλειά με ευάλωτα παιδιά

Τις ανεξάρτητες εκπαιδευτικές συναντήσεις (όσες από αυτές θέλει) μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει και ξεχωριστά. Εάν όμως θέλει να αποκτήσει το Δίπλωμα θα πρέπει να παρακολουθήσει το σύνολο των συναντήσεων.

Β) ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 3 μέρες

Γραπτή εργασία: Ολοκλήρωση μίας εργασίας 5000 λέξεων στην οποία θα περιγράφεται η χρήση αφηγηματικών πρακτικών στη δουλειά των εκπαιδευόμενων

Παρουσίαση εργασιών: Περιλαμβάνει την παρουσίαση της δουλειάς των συμμετεχουσών/όντων στα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και μπροστά στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του προγράμματος, τα οποία θα αξιολογήσουν και θα δώσουν λεπτομερή επανατροφοδότηση.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης άρθρων και Γραπτής Επεξεργασίας: 10 επιλογές άρθρων, τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα διαβάσουν και για τα οποία θα γράψουν τους στοχασμούς τους. Στη συνέχεια δέχονται επανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές σχετικά με τους στοχασμούς τους

Εποπτεία σε κασέτα: Μία εποπτεία εργασίας μαγνητοφωνημένης

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου / skype: 2 συναντήσεις εποπτείας / υποστήριξης μέσω τηλεφώνου ή skype

Ομαδική εποπτεία: Μία συνεδρία ομαδικής εποπτείας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών συναντήσεων που περιλαμβάνονται στην ενότητα ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συναντήσεων

Ολοκλήρωση της ενότητας διπλώματος

Επίδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων στις αφηγηματικές πρακτικές μέσα στην γραπτή εργασία και στις μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις

To πρόγραμμα αυτό εκπαίδευσης μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, και μπορεί να το παρακολουθήσω κι εγώ.

Περισσότερα για την αφηγηματική θεραπεία, με πιο απλά λόγια, σε μια σελίδα που έφτιαξα γι’ αυτό το σκοπό.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.