Tag Archives: εκπαίδευση

Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών (1 έτος)

Η εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία ζευγαριών απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2012. Μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει στην Αθήνα (6 τριήμερα) ή στη Θεσσαλονίκη (2 τριήμερα και 6 διήμερα) ανάλογα με τον τόπο διαμονής του.

Η εκπαίδευση αυτή είναι χρήσιμη για όποιον δουλεύει θεραπευτικά/συμβουλευτικά όχι μόνο με ζευγάρια, αλλά και με άτομα, οικογένειες, παιδιά κτλ.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από μια συνεχή εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής: παιχνίδια ρόλων, εποπτεία περιπτώσεων, ασκήσεις αυτογνωσίας και παρακολούθηση ζωντανών συνεδριών.

Θέματα θεωρητικά: μοντέλο συντροφικής κρίσης, αυτονομία-συντροφικότητα, εξουσία, σεξουαλικότητα, εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταβατικές φάσεις, σχέση με τις οικογένειες καταγωγής, χωρισμός-διαζύγιο (προβλήματα των παιδιών), σύνθετες οικογένειες κ.ά.

Θέματα μεθοδολογίας: πρώτη συνάντηση, τεχνικές ερωτήσεων, γενεόγραμμα, διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας, σκέψεις για παρεμβάσεις, προσανατολισμός στα αποθέματα, αναθέσεις για το σπίτι, βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση, μεταφορές, γλυπτά, διαμεσολάβηση κ.ά.

Βασική βιβλιογραφία: Βιργινία Ιωαννίδου (2012) Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Αθήνα: Γνώση.

Διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία: Πρωτοπορία, Ιανός, Πολιτεία (και ηλεκτρονικά www.protoporia.gr).

Εκπαιδεύτρια: Βιργινία Ιωαννίδου, ψυχολόγος, υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης (www.istt.gr).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ολοκληρωμένες σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα, επαγγελματική εμπειρία δύο ετών και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας να είναι δυνατή η συμβουλευτική δουλειά με ζευγάρια ή με άτομα που η δυσκολία τους να μπορεί να ιδωθεί από την οπτική της θεραπείας ζευγαριών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.istt.gr και να επικοινωνήσετε με την κ. Ιωαννίδου στα τηλέφωνα: 2310-286489 και 6944-367046.

 

Συστημικό Σεμινάριο για τις Εξαρτήσεις

ΕΞΑΡΤΗΣΗ:

Από τη ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΝΟΣΟ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ;

Μια συστημική ματιά στις εξαρτήσεις

 

Η εμπλοκή των ναρκωτικών στις σχέσεις είναι η έκφραση αυτής της ατέρμονης αναζήτησης των ορίων ανάμεσα σε έναν κόσμο που δεν περιέχει παρά σχέσεις ακατάλυτες και σε ένα σύμπαν που περιέχει δεσμούς που μπορεί να διαρραγούν.

 

Στο σεμινάριο αυτό θα προσεγγίσουμε το φαινόμενο της εξάρτησης από τη σκοπιά της Συστημικής Θεραπείας. Θα δούμε πώς στήνεται ο θεραπευτικός χορός των δύο ειδικών : του ανθρώπου με πρόβλημα εξάρτησης και του θεραπευτή.

Θα δούμε γιατί η ομάδα των συνομιλήκων έχει ελάχιστη ή και καθόλου επιρροή όταν η οικογένεια παραμένει ισχυρή, πώς γίνεται η επιλογή του συμπτώματος της εξάρτησης, ποιες σκέψεις και δράσεις την ενισχύουν, πώς αξιοποιούνται τα τελετουργικά της εξάρτησης. Θα μιλήσουμε για την ελεγχόμενη χρήση και την πλήρη αποχή, θα αναλύσουμε έννοιες όπως ψευδοεξατομίκευση, τριγωνοποίηση, αφιέρωση, οριοθέτηση, απώλεια και πένθος.

Μέσα από το γενεόγραμμα, τα γλυπτά, την τεχνική της εξωτερίκευσης, τελετές προσδιορισμού και άλλες ασκήσεις θα δούμε πώς δουλεύουμε με τις οικογένειες και τα αδέλφια των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Κυρίως, θα δούμε την εξάρτηση ως μια προσπάθεια «λύσης» που αξίζει αναγνώρισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε συστημικούς-οικογενειακούς θεραπευτές, σε εκπαιδευόμενους στη συστημική-οικογενειακή θεραπεία, σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, σε φοιτητές ψυχοκοινωνικών σχολών και (εφόσον υπάρχουν θέσεις) σε άλλους ενδιαφερόμενους.

 

Οργάνωση / Συντονισμός /δηλώσεις συμμετοχής : Παπαμιχαήλ Παναγιώτα, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια, 6973680066, verapapamix@yahoo.gr

 

Ημερομηνίες : Μία Παρασκευή το μήνα, ώρες 19.30 – 21.45, στις ημερομηνίες :

28/9, 19/10, 16/11, 07/12/2012, 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 17/5 και 14/6/2013

 

Τόπος : Μπόταση 80, Πειραιάς

 

Κόστος : 25 ευρώ για κάθε συνάντηση, 15 ευρώ για φοιτητές

Ομάδα Αυτομόρφωσης: Κάνοντας κριτικά ψυχοθεραπεία

Πρόταση:

Από τον Οκτώβριο υπάρχει η σκέψη να ξεκινήσει για πρώτη χρονιά, πειραματικά, μια ομάδα αυτομόρφωσης και συζήτησης, ώστε να γίνει μια συλλογική προσπάθεια γνωριμίας με το λόγο μιας κριτικής προσέγγισης στην πρακτική της ψυχοθεραπείας ή/και της συμβουλευτικής, αλλά και ευρύτερα στην πρακτική των ψυ-ειδικών.

Η κριτική προσέγγιση νοείται, εν συντομία, ως θεωρία & πρακτική για κοινωνική αλλαγή, δικαιοσύνη, ισότητα των ανθρώπων.

 

Σκεπτικό:

Η προτεινόμενη αυτή ομάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ΖΕΑ, μια βυγκοτσκιανή Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης για ανθρώπους που ασχολούνται με τη ψυχοθεραπεία & τις ψυ-επιστήμες (επαγγελματίες & φοιτητές/τριες). Με το δικό μας ρυθμό, να αναπτύξουμε τις δεξιότητές και τις γνώσεις μας σε ένα διάλογο με την κριτική προσέγγιση ο οποίος γειώνεται στην πραγματικότητα της ψυ-πρακτικής στην Ελλάδα της κρίσης.

Η προσέγγιση αυτή ομαδικής αυτομόρφωσης θεμελιώνεται στην παράδοση των ανεξάρτητων ερευνητικών σεμιναρίων, στην προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού χώρου/χρόνου υποβοηθούμενης αυτο-εκπαίδευσης, που θα ξεφεύγει από την ασφυκτική ειδίκευση και τον εργαλειακά κατευθυνόμενο χαρακτήρα των θεσμικών (πανεπιστημιακών) σπουδών, ενώ θα επιτρέπει ταυτόχρονα την εμβάθυνση σε γνωστικά πεδία των ψυ-επιστημών, έξω από το χειραγωγικό σύστημα των ΜΜΕ και του ψυχο-πάζαρου.

 

Οργάνωση:

Προτείνονται 2 δομές:

α) Ομάδα μελέτης & βιωματικής ανάπτυξης μέσω της συμμετοχικής παραγωγής της γνώσης και το διάλογο με τη θεωρία

β) ομάδα αλληλοεποπτείας μέσω της παρουσίασης/συζήτησης περιπτώσεων & εμπειριών

 

Θέματα (ανάλογα με τις ανάγκες/επιθυμίες της ομάδας):

 

 • αποδόμηση ψυχοπαθολογίας – κινήματα αυτοβοήθειας – hearing voices

   

 • Vygotsky & East Side Institute (social therapy).

   

 • οικολογικές ιδέες & ψυχοθεραπεία:

  • αειφορία (permaculture)

  • οικοψυχολογία

  • αυτοποίηση (autopoiesis) – ανθεκτικότητα (resilience) – ανάδυση δομών (emergence)

   

 • αφηγηματική – συνεργατικών γλωσσικών συστημάτων – διαλογική ψυχοθεραπεία

   

 • feminist – just therapy – transformative family therapy (cultural competence model)

   

 • έρευνα δράσης – συμμετοχική έρευνα δράσης – συν-έρευνα

   

 

Πληροφορίες:

 • Η ομάδα θα διεξαχθεί εφόσον έχουν δηλωθεί τουλάχιστον 5 συμμετοχές μέχρι τις 26/9

 • 2 απογεύματα το μήνα – 3,5 ώρες

 • Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών για την βιβλιογραφία

 • δίνεται βεβαίωση συμμετοχής αν χρειάζεται

 • κόστος συμμετοχής πολύ χαμηλό, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης…

 

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις, συμμετοχές: 6981714143

 

Διεπιστημονικό Συμπόσιο για την Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση – ΡΕΘΥΜΝΟ, 12 – 13 Νοεμβρίου 2010

Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό»

Υπεύθυνος διοργάνωσης του Συμποσίου: Μάριος Πουρκός, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Ηλεκτρονική διεύθυνση: pourkos@psy.soc.uoc.gr 

Η Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής-Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής σε συνεργασία με το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2010 Διεπιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό».

Στο συμπόσιο αυτό θα συμμετάσχουν, επίσης, τέσσερις ξένοι ομιλητές που έχουν άμεση σχέση με τους προβληματισμούς του Συμποσίου, και συγκεκριμένα οι Wilfred Carr, Keith C. Postlethwaite, Brett Smith και Jacquelyn Allen-Collinson.

Στόχος του διεπιστημονικού αυτού συμποσίου είναι η πραγμάτευση και ο κριτικός αναστοχασμός καίριων θεωρητικών, επιστημολογικών, ηθικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα της Ψυχολογίας και στην εκπαίδευση (π.χ. εθνογραφική, φαινομενολογική, ερμηνευτική, οικολογική, κοινωνικο-πολιτισμική, βιογραφική,  αφηγηματική, έρευνα-δράση, κ.ά.), έχοντας ως βασικό άξονα προβληματισμού τις δυνατότητες δημιουργικής τους σύνθεσης και κατά συνέπεια διεύρυνσης και εμπλουτισμού του ερευνητικού σχεδιασμού. Στην παρουσίαση των προσεγγίσεων αυτών, που θα γίνει με τη μορφή πάνελ, ο προβληματισμός και η συζήτηση θα εστιαστεί στα ακόλουθα βασικά ζητήματα:  

1. Τι νέες τάσεις και προσπάθειες διεύρυνσης του ερευνητικού σχεδιασμού ή σύνθεσης με άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις υπάρχουν και πως αυτό γίνεται σε μια συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση στο πλαίσιο της Ψυχολογίας και της εκπαίδευσης (π.χ. η έρευνα-δράση σε συνδυασμό με την εθνογραφική προσέγγιση ή την κριτική ανάλυση λόγου ή την διαλογικότητα του Bakhtin ή την μετανεωτερικότητα κ.ά., καθώς και το ζήτημα του συνδυασμού των ποιοτικών μεθόδων έρευνας με τις καλλιτεχνικές-πολυτροπικές προσεγγίσεις); 

2. Τι περιορισμοί και κριτικές έχουν μέχρι στιγμής ασκηθεί στις ποιοτικές μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας του ύστερου καπιταλισμού; 

3. Τι νέες τάσεις υπάρχουν σχετικά με τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση ενόψει των προβλημάτων και των κριτικών που έχουν υποστεί οι μεταδομιστικές, αποδομητικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις; Μετά την ποιότητα τι; Όροι και προοπτικές μιας μετα-αναστοχαστικής μεθοδολογίας.

4. Γιατί είναι αναγκαία μια συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα της Ψυχολογίας και της εκπαίδευσης; 

5. Τι είδους αλήθειες, που αφορούν την Ψυχολογία και την εκπαίδευση, παράγονται από τη συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση; Ποια είναι η φύση της ποιότητας των αληθειών που παράγονται στο πλαίσιο του ποιοτικού «παραδείγματος»;

6. Τι είδους κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας ισχύουν στην συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και σε τι διαφέρουν τα κριτήρια αυτά από τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις ποσοτικές και θετικιστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις;

7. Τι είδους αξιακά (ηθικά κ.ά.) και πολιτικά ζητήματα συνδέονται με τη συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση;

8. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τα πεδία εφαρμογής και τα όρια της συγκεκριμένης ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης;

9. Κατά πόσο η συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση συνδέεται και απαντά σε μια ποικιλία σημαντικών ερωτημάτων, όπως αυτά που αφορούν τη συνείδηση, την υποκειμενικότητα και την αναστοχαστικότητα (reflexivity) του ερευνητή και των συμμετεχόντων της έρευνας, το οικολογικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο, τις ευρύτερες κοινωνικές δομές και θεσμούς, κ.ά.

Το Συμπόσιο αυτό αποτελεί συνέχεια ενός άλλου διεπιστημονικού συμποσίου που έγινε στις 16 και 17 Μαρτίου 2008 με θέμα «Θεωρία και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Προοπτικές και Όρια». Από το συμπόσιο αυτό προέκυψαν τα ακόλουθα δύο βιβλία με επιμελητές τους Μάριο Πουρκό και Μανόλη Δαφέρμο, τα οποία θα κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου: (1) «Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα» και (2) «Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία αυτά βλέπε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις την ιστοσελίδα του Εύδοξος [http://www.eudoxus.gr]:
 
https://service.eudoxus.gr/search/#s/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%82/0

https://service.eudoxus.gr/files/toc-21381.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/chapter-21381.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/toc-21309.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/chapter-21309.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο επικοινωνήστε με το υπεύθυνο διοργάνωσης του Συμποσίου, Μάριο Πουρκό, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης στο τηλέφωνο 6936550791 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pourkos@psy.soc.uoc.gr

 

Αφηγηματικη Θεραπεια απο το Dulwich Centre στη Θεσσαλονικη

Dulwich Centre of Narrative Therapy and Communtiy Work (Australia)

με τη συνεργασία του Αδάμ Χαρβάτη, MSc, PhD

Βασικό Δίπλωμα στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία

στην Ελλάδα

Το Κέντρο Dulwich Αφηγηματικής Θεραπείας της Αυστραλίας, το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο έχει εισηγηθεί διεθνώς την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία, προσφέρει στην Ελλάδα (με τη συνεργασία του Αδάμ Χαρβάτη, MSc, Phd) ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία το οποίο οδηγεί σε Βασικό Δίπλωμα στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία.

Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί από το διεθνές εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου Dulwich Αφηγηματικής Θεραπείας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να έχουν σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα. Μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτήτριες/ες σχετικών επαγγελμάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την προϋπόθεση ότι ως το τέλος της εκπαίδευσής τους στην Αφηγηματική Θεραπεία θα έχουν τελειώσει τις βασικές επαγγελματικές τους σπουδές.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τη λήψη του Βασικού Διπλώματος Αφηγηματικής Θεραπεία οι συμμετέχοντες /ουσες: α) θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συναντήσεων (οι οποίες θα προσφέρονται και σε ένα ευρύ κοινό που μπορεί να ενδιαφέρεται για τα ειδικά θέματα) και β) επιπλέον θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ενότητα διπλώματος, η οποία προσφέρεται αποκλειστικά στις/στους σπουδάστριες/ές του προγράμματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι ανεξάρτητες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα γίνουν σε έξι τριήμερα τα οποία θα κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια δύο χρόνων. Η κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει για τις/τους εκπαιδευόμενες/ους του προγράμματος: α) παρακολούθηση της ανοιχτής για το ευρύ κοινό εκδήλωσης που θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και β) παρακολούθηση του σχετικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου το οποίο έπεται το Σαββατοκύριακο.

Στο τέλος του δεύτερου έτους θα γίνει και η τριήμερη συνάντηση ομαδικής εποπτείας και παρουσίασης των εργασιών που αφορά τους συμμετέχοντες στην ενότητα διπλώματος.

Πρώτο Έτος: Ξεκινά τον Οκτώβριο του 2009 για 12 μήνες

Δεύτερο Έτος: Ξεκινά τον Οκτώβριο του 2010 για 12 μήνες

Πληροφορίες:

Αδάμ Χαρβάτης

Ψυχολόγος MSc, PhD

Τηλ. 6974-361096, 2310-827282 fax 2371021916

Μail: adamharvatis@gmail.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Εργασία Δουλεύοντας με παιδιά και οικογένειες: 6 μέρες (2 τριήμερα)

Δουλεύοντας με ζευγάρια και σχέσεις: 3 μέρες

Δουλεύοντας με ομάδες και κοινότητες: 3 μέρες

Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του τραύματος: 3 μέρες

Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα καταπιαστούν με τους ακόλουθους χάρτες / μεθόδους της Αφηγηματικής Πρακτικής:

 • Εξωτερικευτικές Συζητήσεις: το πρόσωπο δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το πρόβλημα
 • Συζητήσεις Επανασυγγραφής: λέγοντας τις ιστορίες μας με τρόπους που μας κάνουν πιο δυνατούς /ές
 • Πρακτικές με Εξωτερικούς Μάρτυρες: Συνδέοντας τις ζωές των ανθρώπων και η χρήση ακροατηρίων
 • Συζητήσεις Επανενσωμάτωσης στη Μνήμη (Re-membering conversations): λαμβάνοντας υπόψη αυτούς που έχουν συμμετοχή σε ότι αξίζει στη ζωή μας
 • Ακρόαση και Πλούσια Περιγραφή των εναλλακτικών γραμμών ιστοριών των ανθρώπων
 • «Τεκμηριώνοντας» την αλλαγή: Η χρήση γραμμάτων, βεβαιώσεων και συλλογικών εγγράφων
 • Το Δέντρο της Ζωής: Μία προσέγγιση στη δουλειά με ευάλωτα παιδιά

Τις ανεξάρτητες εκπαιδευτικές συναντήσεις (όσες από αυτές θέλει) μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει και ξεχωριστά. Εάν όμως θέλει να αποκτήσει το Δίπλωμα θα πρέπει να παρακολουθήσει το σύνολο των συναντήσεων.

Β) ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 3 μέρες

Γραπτή εργασία: Ολοκλήρωση μίας εργασίας 5000 λέξεων στην οποία θα περιγράφεται η χρήση αφηγηματικών πρακτικών στη δουλειά των εκπαιδευόμενων

Παρουσίαση εργασιών: Περιλαμβάνει την παρουσίαση της δουλειάς των συμμετεχουσών/όντων στα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας και μπροστά στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του προγράμματος, τα οποία θα αξιολογήσουν και θα δώσουν λεπτομερή επανατροφοδότηση.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης άρθρων και Γραπτής Επεξεργασίας: 10 επιλογές άρθρων, τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα διαβάσουν και για τα οποία θα γράψουν τους στοχασμούς τους. Στη συνέχεια δέχονται επανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές σχετικά με τους στοχασμούς τους

Εποπτεία σε κασέτα: Μία εποπτεία εργασίας μαγνητοφωνημένης

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου / skype: 2 συναντήσεις εποπτείας / υποστήριξης μέσω τηλεφώνου ή skype

Ομαδική εποπτεία: Μία συνεδρία ομαδικής εποπτείας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών συναντήσεων που περιλαμβάνονται στην ενότητα ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συναντήσεων

Ολοκλήρωση της ενότητας διπλώματος

Επίδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων στις αφηγηματικές πρακτικές μέσα στην γραπτή εργασία και στις μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις

To πρόγραμμα αυτό εκπαίδευσης μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, και μπορεί να το παρακολουθήσω κι εγώ.

Περισσότερα για την αφηγηματική θεραπεία, με πιο απλά λόγια, σε μια σελίδα που έφτιαξα γι’ αυτό το σκοπό.