Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στην Οικογενειακή-Συστημική Ψυχοθεραπεία Ενήλικων Παιδιών Εφήβων

νέος κύκλος με έναρξη 7 Μάρτη 2020!

4ετής εκπαίδευση, ακολουθεί τα κριτήρια πιστοποίησης της EFTA

Οι άνθρωποι που απαρτίζουμε το δίκτυο είμαστε μια συνεργασία επαγγελματιών ψυχοθεραπευτών που γνωριστήκαμε και σχηματίσαμε φιλικούς και επαγγελματικούς δεσμούς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Συμπορευόμαστε επαγγελματικά, μοιραζόμαστε κοινές εκπαιδεύσεις στη συστημική θεραπεία, αρχές και αξίες στην πρακτική μας, καθώς και πολύπλοκες διαφορές που μας εμπλουτίζουν. Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες και τις θεραπευτικές πρακτικές μας δημιουργώντας το δίκτυο αυτό, για να κάνουμε κάποια βήματα παραπέρα. Ένα τέτοιο βήμα είναι να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα (μετ)εκπαίδευσης για νεότερους συναδέλφους, το οποίο να επιστρέφει στην ‘οικογένεια’ αλλά να το κάνει με όρους, αξίες και πρακτικές που θεωρούμε κατάλληλες για τον 21ο αιώνα.

Το Μάρτη του 2020, ξεκινά λοιπόν νέος κύκλος:

Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στην
Οικογενειακή-Συστημική Ψυχοθεραπεία
Ενήλικων Παιδιών Εφήβων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες, ειδικούς παιδαγωγούς) και σε αποφοίτους των αντίστοιχων κλάδων που ενδιαφέρονται επαγγελματικά να συνεργαστούν με οικογένειες, παιδιά και εφήβους.Αυτές οι ικανότητες και γνώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς εργασίας: σε κλινικά πλαίσια όπως παιδιατρικά και παιδοψυχιατρικά, σε ιδιωτικά γραφεία για ψυχοθεραπεία παιδιών και οικογενειών, σε ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς, σε μονάδες εφήβων καθώς και σε σχολικά πλαίσια.Η πολυπρισματικότητα της συστημικής σκέψης που υιοθετούμε, αποδεικνύεται ως η πλέον χρήσιμη επαγγελματική και επιστημονική προσέγγιση ώστε να αντιμετωπίσουμε με αίσθημα επάρκειας αλλά και αποτελεσματικά, τα επίκαιρα αιτήματα και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της εργασίας μας.Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθούμε εμπνέεται από τις αρχές της συνεργασίας, της ισοτιμίας, του σεβασμού, του διαλόγου, της περιέργειας και της συμμετοχικής μάθησης. Στόχο έχει, δε, να συμβάλει στο ξετύλιγμα συζητήσεων και σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους, που να επιτρέπουν τη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δυνατοτήτων, έτσι ώστε, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, να νιώθουν έτοιμες/οι να αναλάβουν υπεύθυνα συνεργασία με τους πελάτες ή αναφερόμενους ασθενείς.Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να πληρεί τα κριτήρια και τις οδηγίες εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών του Επιμελητηρίου Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) ώστε ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του τετραετούς οι εκπαιδευόμενες /οι να γίνονται μέλη και πιστοποιημένοι οικογενειακοί θεραπευτές της EFTA.

Συντονιστές του δικτύου και πρόσωπα αναφοράς του προγράμματος στην Αθήνα είναι: ο Γιώργος Κεσίσογλου, (τηλ.6981714143)

η Λαμπρινή Γρηγορίου (τηλ. 231 552 9494)

η Ιωάννα Ρεβίθη (τηλ. 6942237979)

Συνεργάτες και μέλη του δικτύου είναι:

 • Παναγιώτα Παπαμιχαήλ,
 • Βιργινία Ιωαννίδου,
 • Λυκούργος Καρατζαφέρης,
 • Δημήτρης Φιλοκώστας
 • Αντώνης Ραπτόπουλος
 • Βασιλική Γιαννακούλια
 • Ιωάννα Γεωργιάδου
 • Γεωργία Ασλανίδου

1. Η συστημική οπτική – προσέγγιση του προγράμματος

Η συστημική σκέψη ασχολείται με την πληθώρα των αλληλεπιδράσεων σε πολύπλοκα συστήματα. Βασίζεται αφενός σε ιδέες της συστημικής θεωρίας, η οποία θέτει στο επίκεντρο των παρατηρήσεών της τη δημιουργία, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες διάδρασης των συστημάτων και αφετέρου σε κονστρουκτιβιστικές επιστημολογικές υποθέσεις.Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περιγύρου του και τα κλινικά συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης των συμμετεχόντων. Οι συστημικές εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν εκτός από το κλινικό πεδίο και άλλους χώρους, όπως τη συμβουλευτική, την εποπτεία καθώς και την εξέλιξη των οργανισμών.Το εκπαιδευτικό μοντέλο που αρθρώνουμε, αξιοποιεί διαλεκτικά τη συνεργασία και τη διαλογικότητα, την κριτική αποδόμηση και προσοχή στην πλαισίωση των φαινομένων, την κριτική συνειδητοποίηση και την προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και την ερευνητική τεκμηρίωση της πρακτικής, μέσω και της εμπλοκής σε ερευνητικά εγχειρήματα. Ο επιστημολογικός προσανατολισμός του προγράμματος δηλαδή ξεκινά από τη ‘συνέργεια’ τριών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, της μετανεωτερικής, της κριτικής και της εμπειρικά-τεκμηριωμένης. Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε τις αξίες και το θεραπευτικό ήθος που δίνει έμφαση στον διάλογο, την αλληλεπίδραση των συστημάτων, τον πλουραλισμό προσεγγίσεων και τεχνικών, την έμφαση στο πλαίσιο και τις διαφορές, την πολυπολιτισμική ανοχή.

2. Η Δομή του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης στην Οικογενειακή ψυχοθεραπεία και στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους η ομάδα των συμμετεχόντων του προγράμματος επεξεργάζεται τους βασικούς προσανατολισμούς στο πεδίο της συστημικής/οικογενειακής κλινικής πρακτικής, θεωρίας και επιστημολογίας, μέσα από το πρίσμα της οικογένειας.

Χρησιμοποιώντας θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματικά παραδείγματα και ομαδική σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική θα διατρέξουμε την ιστορία και επιστημολογία της συστημικής σκέψης για να καταλήξουμε στις σύγχρονες, μετανεωτερικές και κριτικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, θα αναζητήσουμε τους εξελικτικούς κύκλους μορφών της οικογένειας και τις πολιτισμικές κατασκευές για την οικογένεια και την παιδική ηλικία, όπως αυτές επηρεάζουν το πεδίο της πρακτικής μας.

Τέλος, μέσα από την κατασκευή γενεογραμμάτων και από αυτογνωσιακές ομαδικές εμπειρίες θα επεξεργαστούμε θέματα πλαισιωμένης θεραπευτικής επικοινωνίας, τις βασικές θεραπευτικές στάσεις και θεμελιώδεις αρχές της συστημικής πρακτικής, προνομίων, ενσώματης πρακτικής, αναστοχαστικότητας, καθώς και ζητήματα ισχύος/εξουσίας που επιδρούν στη θεραπεία.

Το δεύτερο έτος εστιάζει στη βιωματική επεξεργασία των θεραπευτικών εργαλείων για την εργασία με παιδιά, εφήβους και οικογένειες, μέσα από τη ‘διάπλαση’ μιας προσωπικής συστημικής πρακτικής.

Ξεκινώντας από τους τρόπους περιγραφής/κατανόησης των περιπτώσεων και των σχέσεων (συστημική διαγνωστική – διατύπωση περίπτωσης), μέσα από προσωπικά και θεωρητικά παραδείγματα αναστοχασμού για τις αξίες και την εξουσία του/της θεραπευτή/τριας (προσανατολισμός στον/στην πελάτη/τισσα, διαλογικότητα, ενσώματη πράξη, ευαισθησία στους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και τους ρόλους των κοινωνικών φύλων) θα εξετάσουμε αναλυτικά μορφές παρέμβασης (ενδεικτικά: υποθέσεις, μεταφορές, ερωτηματοθεσία, αναπλαισίωση – τελικά σχόλια, θετική σύνδεση, ιστορίες, οικογενειακά γενεογράμματα, τελετουργίες, συστημικό γλυπτό, χιούμορ).

Αντίστοιχα, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη μαεστρίας για την εξέλιξη προσωπικών και ενσώματων στιλ συστημικού διαλόγου (ενδεικτικά: κυκλικό ερωτηματολόγιο, ερωτήσεις λύσεων/αποθεμάτων, ερωτήσεις για το μέλλον), μορφών συνεργατικής επεξεργασίας των γενεογραμμάτων, αλλά και ομαδικών θεραπευτικών πρακτικών (πχ αναστοχαστική ομάδα, ανοιχτός διάλογος, ομάδες αλληλο-εποπτείας, ομαδική αυτογνωσία). Το τρίτο και το τέταρτο έτος έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να γίνεται:Εφαρμογή της θεωρίας και των δεξιοτήτων στην άσκηση της επαγγελματικής πρακτικής. Σε βάθος επεξεργασία και θεραπευτικός σχεδιασμός σε σχέση με επιμέρους κλινικές εικόνες και συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων, που αναφέρονται σε οικογένειες, παιδιά και εφήβους. Ενδεικτικές Κλινικές εικόνες: Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Σωματικές Ασθένειες. Ψυχοσωματικά. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής. Αγχώδεις διαταραχές. Φοβίες. Κρίσεις Πανικού. Κατάθλιψη. Εξαρτήσεις. Ψυχώσεις. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Παιδική Κακοποίηση. Ενδοοικογενειακή βία. Ενδεικτικές Συστημικές Εφαρμογές: Συμβουλευτική γονέων. Συμβουλευτική ζεύγους. Συστημική συμβουλευτική και σχολείο. Σχολική επιτυχία –αποτυχία και γονείς. Ψυχική ανθεκτικότητα. Μοντέλο της οικογενειακής θεραπείας στην ιατρική – χρόνιες ασθένειες. Υποστήριξη οικογενειών και παιδιών που βιώνουν απώλεια, πένθος, σοβαρή ασθένεια. Παράλληλα, μέσα από ένα πρίσμα πλουραλισμού, ενσώματου διαλόγου και πολυπολιτισμικότητας θα γίνει επεξεργασία πολλών θεραπευτικών εργαλείων και τεχνικών (πχ διαγνωστικά εργαλεία, η τεχνική της μη-βίαιης αντίστασης, συστημική παιγνιοθεραπεία, Phototherapy).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διάρθρωση και το περιεχόμενο του προγράμματος, την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 • απευθείας με τους συντονιστές για την Αθήνα
 • στη φόρμα επικοινωνίας/μηνυμάτων της σελίδας
 • ή να στείλετε email: family.systems.net.gr@gmail.com.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.