Category Archives: σεμινάρια

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας “

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

(www.qual.ppp.uoa.gr)

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο:

«Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες»

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Φιλία Ίσαρη:Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

 • Υπεύθυνος Εκπαίδευσης:

Δρ. Γεώργιος Κεσίσογλου: Ψυχολόγος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγικά

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία ανακοινώνει τον Α΄ κύκλο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου: «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες». Η σειρά των προτεινόμενων κύκλων στο πλαίσιο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου επιθυμεί να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα στο ακαδημαϊκό ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και γενικότερα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Παράλληλα, επιδιώκει να ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο αρθρώνεται όλο και περισσότερο από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές για συστηματική, ενδελεχή, συνεκτική και επαρκή γνώση της εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία. Το ποιοτικό ρεύμα είναι συνυφασμένο με έναν πλουραλιστικό και αναστοχαστικό προσανατολισμό στην επιστημονική γνώση, μπορεί δε να εμπλουτίσει με νέους τρόπους σκέψης και διαφορετικές πρακτικές το χώρο της έρευνας και της πράξης.

Α΄ κύκλος : Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας (30 ώρες – 7 συναντήσεις)

 • Επιστημολογικές βάσεις των Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας

 • Διαφορές Ποιοτικής – Ποσοτικής Μεθοδολογίας

 • Ηθική και Δεοντολογία της Ποιοτικής Έρευνας

 • Αναστοχαστικότητα: Επιστημολογική και προσωπική

 • Κριτήρια αξιολόγησης Ποιοτικής Έρευνας

 • Ερευνητικό Σχέδιο

 • Μέθοδοι Παραγωγής Δεδομένων

 • Μέθοδοι κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων

 • Θεματική ανάλυση ως μέθοδος κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

 • Λογισμικό στην Ποιοτική Έρευνα

 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής έρευνας

Οι επόμενοι κύκλοι του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω σεμινάρια εξειδίκευσης:

Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία, Βιογραφική-Αφηγηματική Ανάλυση, Ανάλυση Λόγου – Λογοψυχολογία, Έρευνα-Δράση, Εθνογραφία, Μελέτες Περίπτωσης, Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης, Οπτικές Μέθοδοι, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική και κλινική πράξη κ.ά.

 • Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου συνδυάζεται με:

 • Σύντομες εισηγήσεις – παρουσιάσεις των περιεχομένων του μαθήματος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, Η/Υ και projector

 • Role-playing σε δεξιότητες των ποιοτικών μεθόδων (π.χ. συνέντευξη, focus-group)

 • Πρακτική άσκηση στην κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων

 • Αναρτήσεις των εισηγήσεων και των αναγνωσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • (συν)εργασία σε ομάδες για την παραγωγή ποιοτικής εργασίας

 • Διερευνητική μάθηση

 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτές

 • Που απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες, νέες ερευνήτριες και ερευνητές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, καθώς και σε άλλες ειδικότητες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Όριο απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σε όσους και όσες συμμετάσχουν στις δραστηριότητες κάθε κύκλου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

 • Λεπτομέρειες λειτουργίας Σεμιναρίου:

Έναρξη σεμιναρίου: 21/11/2016

Συνολική Διάρκεια: 30 ώρες, που κατανέμονται σε επτά συνεδρίες των τεσσάρων διδακτικών ωρών (κατά περίπτωση).

Ημέρα και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 16:00 – 20:00.

Κόστος συμμετοχής: 150

Δεκτές δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/11/2016.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε στην: https://goo.gl/forms/lk9d34d3J4YfguZD3.

Το Εργαστήριο επικοινωνεί μαζί σας, μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής δηλώσεων συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail).

Η κατάθεση της συμμετοχής σας, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στο ενημερωτικό e-mail.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα εξειδικευμένα σεμινάρια:  https://goo.gl/forms/TSMZVp89R7Iqr31E3 

Ομιλία στις 18/3/2016: “Εργασία & Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση”

Την Παρασκευή 18/3 2016 θα πω μερικά λόγια για το θέμα των αλλαγών στη εργασία σε σχέση με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση στην 5η συνάντηση/συζήτηση της “Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία”.

Θα διεξαχθεί στο στέκι του Δικτύου Hearing Voices, Τροίας 44 και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς προεγγραφή ή οικονομική συνεισφορά.

 

«Αναζητώντας το Απρόβλεπτο στην Ψυχοθεραπεία»

«2ο Αλληλεπιδραστικό Συμπόσιο στη Συστημική Ψυχοθεραπεία»

1-2 Νοεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης (Ξενοδοχείο Αστόρια).

Ενώ το απρόβλεπτο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, στον κοινό νου αλλά και στην κλασσική επιστήμη επικρατεί η πεποίθηση της προβλεψιμότητας και του ελέγχου. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που τα άτομα φέρνουν στη θεραπεία σχετίζονται με την απώλεια έλεγχου (συναισθημάτων, σκέψεων, συμπεριφορών). Σκοπός του συμποσίου είναι να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν την εύθραυστη ισορροπία στη ζωή ανάμεσα στη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα, στη στασιμότητα και την εξέλιξη, στη σταθερότητα και την αστάθεια.

Το συμπόσιο οργανώνεται με διεθνή συμμετοχή και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και αλληλεπιδραστικά εργαστήρια από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εκπαιδευτές στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, μέλη του European Family Therapy Association – Training Institute Chamber. 

Προσκεκλημένοι:

 • Nevena CALOVSKA-HERCOG
 • Slavica GAJDADJIS-KNEZEVIC
 • Jacques PLUYMAEKERS
 Για περισσότερες πληροφορίες: www.unpredictablesymposium2014.com

www.ergasystimicis.gr

email: info@ergasystimicis.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Κλινική & Συμβουλευτική πράξη

Διερευνώντας αναστοχαστικά την κλινική & συμβουλευτική πράξη

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Υπό την αιγίδα των:

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας ΕΛ.Ψ.Ε.

Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής &

Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Στο σύγχρονο πρότυπο του αναστοχαστικού επαγγελματία ψυχικής υγείας, οι επαγγελματίες καλούνται, παράλληλα με την άσκηση του κλινικού και συμβουλευτικού έργου, να διερευνούν και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτό, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της πρακτικής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Έχει στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης της κλινικής και συμβουλευτικής πράξης. Το σεμινάριο συνδυάζει μια γενική εισαγωγή στην ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία όπως αυτή εφαρμόζεται σε κλινικά και συμβουλευτικά πλαίσια, και την παρουσίαση μελετών που χρησιμοποιούν ένα εύρος ποιοτικών μεθοδολογιών. Στο τέλος του σεμιναρίου, θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση.

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

9:00-17:00 στην Αθήνα,

Ε.Κ.Π.Α., κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα

Συνδρομή: 20 €

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες:issariph@psych.uoa.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής: http://goo.gl/SDwKh0

 

Οργάνωση

Φιλία Ίσαρη, Ε.Κ.Π.Α.

Ευρυνόμη Αυδή & Ευγενία Γεωργάκα, Α.Π.Θ.

Ελευθερία Τσέλιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία 10-11 Απριλίου 2013 στην Αθήνα

Πληροφορίες: 6978442241, Φιλία Ίσαρη.

Working with People’s Distress and Feelings of Personal Failure

Jane Hutton

April 10-11, 2013

This workshop will explore the modern context of the global financial crisis and its particular effects on Greece.  Some of the resulting losses, including personal, financial, employment & status have contributed to distress, trauma and experiences of personal failure for some people.

This narrative workshop will address the concepts of distress as a tribute, double storying in relation to trauma, and modern power as they relate to working in this context of stress and loss.

Participants will have the opportunity to become familiar with the practice mapsassociated with these concepts and to engage in some practice of these.  The focus will be on ways of responding to difficulty that are relevant in the current cultural context.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο “Κωστής Παλαμάς” – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα,  Μετρό: Πανεπιστήμιο   


Ημέρες & Ώρες 
: Τετάρτη 10 Απριλίου  9:00 – 15:00  &  Πέμπτη 11 Απριλίου 9:00-14:00.

Συμμετοχή : 40 ευρώ για φοιτητές/αποφοίτους

                      60 ευρώ για επαγγελματίες

 Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Association of Narrative Counseling-Therapy & Art

Jane Hutton is currently a faculty member of the Dulwich Centre  in Adelaide,Australia.  She is an Australian mental health social worker and narrative therapist with nearly 30 years of experience.   She is  also  working in independent practice offering counselling, teaching and  supervision in narrative therapy both in Australia and internationally.  

Dulwich Center is an independent centre in Adelaide, Australia involved in narrative approaches to therapy and community work,  training, publishing, supporting practitioners in  different parts of the world, and  co-hosting international conferences. http://dulwichcentre.com.au/common-questions-narrative-therapy.html

Michael White and David Epston (1990) — best known for their use of narrative in therapy –are co-founders of the Dulwich Center.  

Narrative psychology (Bruner, 1986; Crossley, 2000; Gergen, 2006; Sarbin, 1986) states that  we understand ourselves and the world around us mostly through stories, and that understanding human beings as entities that construct meaning and act upon the stories they believe in, can lead to fruitful and  effective psychotherapeutic practices.

What are narrative approaches to counselling and therapy? Narrative Therapy  is a very practical psychotherapeutic process in which the therapist collaborates with the client in deconstructing personal and cultural  narratives that negatively affect the client’s sense of resources, efficacy, and identity. Also client and therapist discover and enrich together positive, empowering, and hopeful storylines originating in the client’s  previous experience. Narrative approaches to counselling and  community work centre people as experts in their own lives and views problems as separate from people. Narrative approaches involve ways of understanding the stories of people’s lives, and ways of re-authoring these stories in collaboration between the therapist/counsellor and the people whose lives are being discussed. It is a way of working that is interested in history, the broader context that is affecting people’s lives, and the ethics or politics of this work. 

Συνοδεύοντας την Κρίση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Συνοδούς Κρίσης

Οι ψυχώσεις (διαγνωσμένες ως σχιζοφρένειες, διπολικές διαταραχές ή άτυπα ψυχωσικά σύνδρομα) είναι ο νούμερο ένα λόγος ψυχιατρικού εγκλεισμού σε όλο το δυτικό κόσμο. Η βασική, αν όχι η μοναδική, αντιμετώπιση στην ψυχιατρική αποτελεί η χορήγηση νευροληπτικών και άλλων ψυχοφαρμάκων, για πολλά χρόνια και τις περισσότερες φορές ισοβίως, και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας στα ψυχιατρικά καταστήματα, αλλά και στους φυσικούς χώρους διαβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων, κοντά στις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι που ξεκινούν μια τέτοια πορεία καταλήγουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία βαθύτατα αποδυναμωμένοι και αποδιοργανωμένοι στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή. Έτσι οι ψυχώσεις ταυτίζονται στη συνείδηση του περισσότερου κόσμου με την τρέλα στην πιο ανέλπιδη μορφή της. Πολλοί επαγγελματίες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για κλινικές εικόνες, που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά ψυχοθεραπεία.

Αλλά τι είναι τρέλα; Τι μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπροστά στον σκληρό πυρήνα της κλασικής ψυχιατρικής, τις ψυχώσεις κάθε τύπου, που από τον ορισμό τους ακόμα τείνουν να αντιμετωπίζονται ως ανίατες νόσοι με προϊούσα πορεία προς τον εκφυλισμό της προσωπικότητας, τον κοινωνικό εκμηδενισμό και την καταστροφή κάθε προοπτικής ενός δημιουργικού μέλλοντος; Πώς μπορούμε να συναντήσουμε τις ακραίες αυτές ψυχικές εμπειρίες, με έναν τρόπο που να ανοίγει, αντί να κλείνει, προοπτικές ζωής;

 

Α. Οι θεωρητικές και πρακτικές απαρχές του προτεινόμενου προγράμματος

Ενώ η κυρίαρχη ψυχιατρική θέση αντιμετωπίζει την οξεία κρίση ως απόδειξη βιοχημικών και εγκεφαλικών δυσλειτουργιών και προσπαθεί κατά το δυνατόν άμεσα να την καταστείλει, η θέση των κινημάτων των ανθρώπων με προσωπική ψυχιατρική εμπειρία και κριτικών επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, βλέπουν στην οξεία κρίση ένα μεγάλο δυναμικό σοβαρών και ευεργετικών αλλαγών στη ζωή του ατόμου σε κρίση, το οποίο καταστελλόμενο ψυχιατρικά ακυρώνεται στην θεραπευτική δυναμική του. Η ψυχιατρική βία, τα δεσίματα, τα ηλεκτροσόκ, η αναγκαστική χορήγηση νευροληπτικών, οι αναγκαστικές νοσηλείες, είναι ένας κόσμος που έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Κρίση, με πολύ φτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα και πολύ υψηλό κόστος σε ζωές, αλλά και σε χρήματα στο παγκόσμιο σύστημα υγείας.

Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν άνθρωποι που το επιθυμούν σε μια νέα πράξη στον τομέα των ψυχωσικών ή/και ψυχιατρικών κρίσεων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων προσώπων ή/και των οικογενειών τους στο να αντέξουν την οξεία κρίση χωρίς βίαιες ψυχιατρικές προσαγωγές και ακούσια φαρμακοθεραπεία έως την αποκλιμάκωσή της και να την αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση βαθύτερων αλλαγών στη ζωή όλων των εμπλεκομένων. Η βασική ιδέα είναι ότι η κρίση εκφράζει με συμβολικό τρόπο υπαρκτά προβλήματα αλληλεπιδράσεων και σχέσεων σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, άρα έχει κάτι να πει, είναι κάτι που παρέρχεται, αν δεν επιμολυνθεί με δευτερογενή βία, και μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας στη συνολικότερη βιογραφία του ατόμου και της οικογένειάς του. Η πλήρης ανάρρωση από μια ψυχωσική κρίση μπορεί να είναι εφικτή, χωρίς περαιτέρω επαφή του ατόμου με την ψυχιατρική.

Οι θεωρητικές βάσεις της προσέγγισης αυτής βρίσκονται στον συστημικό τρόπο σκέψης και δουλειάς, την εμπειρία που μεταφέρουν τα κινήματα αυτοβοήθειας ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία, το κίνημα της Ανάρρωσης διεθνώς (Recovery), και εμπειρίες πρακτικών όπως ο Ανοιχτός Διάλογος (Σεϊκούλα, Φινλανδία), τα Προγράμματα Σωτηρία (Μόσερ, Τσιόμπι κ.α. σε Ευρώπη και Αμερική) και εγχειρήματα υποστήριξης σε οξεία κρίση όπως το Σπίτι Φυγής στο Βερολίνο, το πρόγραμμα Windhorse κ.α.

 

 

Β. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εκπαίδευση διαρκεί 2 χρόνια (από Μάρτιο έως και Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς με διάλειμμα Ιούλιο- Αύγουστο) και έναν τρίτο χρόνο πρακτικής (συνολικά 3 χρόνια) στη βάση ενός σαββατοκύριακου το μήνα και περιέχει:

 

Το 1ο έτος:

10 Σαββατοκύριακα, ένα κάθε μήνα με τα εξής περιεχόμενα ανά σαββατοκύριακο:

– Θεωρητικό σεμινάριο (4 ώρες)

– Ένα βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων διάρκειας 3 ωρών

– Συμμετοχή σε 3ωρο εναλλακτικό «Σεμινάριο πάνω στην ψύχωση», όπου άνθρωποι με προσωπική ψυχωσική εμπειρία συζητούν, εξηγούν και διδάσκουν τι είναι αυτό που ονομάζεται ψυχιατρικά Ψύχωση και συμμετοχή σε διαδικασίες παραγωγής γνώσης από την ομάδα αυτή.

 

2ο έτος

10 Μονοήμερες συναντήσεις, 1 ανά μήνα με τα εξής περιεχόμενα ανά συνάντηση:

 • Θεωρητικά σεμινάρια με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων 4 ώρες

 • Ένα βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων ανά μήνα διάρκειας 3 ωρών

 • Εποπτεία τυχόν ανάλογων εμπειριών των συμμετεχόντων

Εκτός αυτών:

 • Ταξίδια γνωριμίας με εργαζομένους σε θεσμούς εκτός Ελλάδας και επί τόπου γνωριμία των τρόπων δουλειάς εκεί.

 • Εμπλοκή σε πρακτικές πραγματικής στήριξης οικογενειών με μέλος σε κρίση, οι οποίες επιθυμούν να δοκιμάσουν το μοντέλο

 • Σύνδεση ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας εποπτείας με ομάδες παλαιότερων θεσμών στην Ευρώπη.

 

3ο έτος

10 Μονοήμερες συναντήσεις, 1 ανά μήνα

– Πρακτική σε οικογένειες που έχουν αίτημα υποστήριξης σύμφωνα με το μοντέλο κατά ομάδες με

– συστηματική εποπτεία και θεωρητική τεκμηρίωση της πράξης 6 ώρες το μήνα.

 

Η θεωρητική γνώση που προσφέρεται αφορά:

 • Θεωρίες περί ψυχικής υγείας και τρέλας διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία

 • Υπάρχουσες πρακτικές αντιμετώπισης των ψυχωσικών κρίσεων διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία

 • Η κλασική ψυχιατρική άποψη επί του θέματος.

 • Ψυχιατρική Φαρμακολογία.

 • Μέθοδοι υποστήριξης ανθρώπων που θέλουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα ή βρίσκονται σε διαδικασία μείωσής τους.

 • Επίκαιρο νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της τρέλας και των κρίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρακτικές νομικής υποστήριξης σε περίπτωση κρίσης.

 • Η οπτική των οικογενειών ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία και πιθανή εμπλοκή τους στις εναλλακτικές προσεγγίσεις.

 • Βασικές αρχές θεραπευτικού διαλόγου με οικογένειες σε κρίση.

 • Μέθοδοι οργάνωσης ομάδας κρίσεων και υποστηρικτικών δικτύων κατά την κρίση και μετά απ’ αυτήν.

 • Υποστήριξη στη σύνταξη ψυχιατρικών διαθηκών.

 • Συνοδεία των ενδιαφερομένων ανθρώπων και των οικογενειών τους μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Στόχος είναι η κάθε εκπαιδευόμενη ομάδα να μπορεί να παρέμβει ως ομάδα υποστήριξης κρίσης μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε οικογένειες που θα το ζητήσουν.

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ως εκπαιδευόμενοι γίνονται δεκτοί: επαγγελματίες ψυχικής και γενικής υγείας, συγγενείς ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία, άνθρωποι με προσωπική ψυχιατρική εμπειρία, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν έργο στην υποστήριξη άλλων ατόμων, που περνούν τέτοιες στιγμές, και τις οικογένειές τους εμπλεκόμενοι και οι ίδιοι σε ένα πείραμα μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Η κάθε ομάδα εκπαίδευσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 άτομα.

 

Υπεύθυνη προγράμματος: Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος (Dr. Phil., Msc), συστημική ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια (IGST Χαϊδελβέργης, Γερμανία), ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της ψυχικής Υγείας και του Δικτύου υποστήριξης Ανθρώπων που θέλουν να σταματήσουν τα ψυχοφάρμακα.

Κόστος συμμετοχής: 900 ευρώ ανά έτος (90 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβάνεται έντυπο υλικό). Για άτομα με προσωπική ψυχιατρική εμπειρία και απόρους προβλέπεται ειδική συνεννόηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό τους δηλώνοντας τους λόγους που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο μοντέλο στη διεύθυνση: ΄Αννα Εμμανουηλίδου, Α.Γ. Παπανδρέου 74, 55132, Θεσσαλονίκη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση annaemmanouelidou@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ 6947320479. Προβλέπεται μια προσωπική γνωριμία (συνέντευξη) πριν την τελική διαμόρφωση της ομάδας εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15. Μαρτίου 2013.

Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών (1 έτος)

Η εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία ζευγαριών απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2012. Μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει στην Αθήνα (6 τριήμερα) ή στη Θεσσαλονίκη (2 τριήμερα και 6 διήμερα) ανάλογα με τον τόπο διαμονής του.

Η εκπαίδευση αυτή είναι χρήσιμη για όποιον δουλεύει θεραπευτικά/συμβουλευτικά όχι μόνο με ζευγάρια, αλλά και με άτομα, οικογένειες, παιδιά κτλ.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από μια συνεχή εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής: παιχνίδια ρόλων, εποπτεία περιπτώσεων, ασκήσεις αυτογνωσίας και παρακολούθηση ζωντανών συνεδριών.

Θέματα θεωρητικά: μοντέλο συντροφικής κρίσης, αυτονομία-συντροφικότητα, εξουσία, σεξουαλικότητα, εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταβατικές φάσεις, σχέση με τις οικογένειες καταγωγής, χωρισμός-διαζύγιο (προβλήματα των παιδιών), σύνθετες οικογένειες κ.ά.

Θέματα μεθοδολογίας: πρώτη συνάντηση, τεχνικές ερωτήσεων, γενεόγραμμα, διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης και διαδικασίας, σκέψεις για παρεμβάσεις, προσανατολισμός στα αποθέματα, αναθέσεις για το σπίτι, βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση, μεταφορές, γλυπτά, διαμεσολάβηση κ.ά.

Βασική βιβλιογραφία: Βιργινία Ιωαννίδου (2012) Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Αθήνα: Γνώση.

Διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία: Πρωτοπορία, Ιανός, Πολιτεία (και ηλεκτρονικά www.protoporia.gr).

Εκπαιδεύτρια: Βιργινία Ιωαννίδου, ψυχολόγος, υπεύθυνη του Ινστιτούτου Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης (www.istt.gr).

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ολοκληρωμένες σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα, επαγγελματική εμπειρία δύο ετών και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας να είναι δυνατή η συμβουλευτική δουλειά με ζευγάρια ή με άτομα που η δυσκολία τους να μπορεί να ιδωθεί από την οπτική της θεραπείας ζευγαριών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.istt.gr και να επικοινωνήσετε με την κ. Ιωαννίδου στα τηλέφωνα: 2310-286489 και 6944-367046.

 

Συστημικό Σεμινάριο για τις Εξαρτήσεις

ΕΞΑΡΤΗΣΗ:

Από τη ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΝΟΣΟ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ;

Μια συστημική ματιά στις εξαρτήσεις

 

Η εμπλοκή των ναρκωτικών στις σχέσεις είναι η έκφραση αυτής της ατέρμονης αναζήτησης των ορίων ανάμεσα σε έναν κόσμο που δεν περιέχει παρά σχέσεις ακατάλυτες και σε ένα σύμπαν που περιέχει δεσμούς που μπορεί να διαρραγούν.

 

Στο σεμινάριο αυτό θα προσεγγίσουμε το φαινόμενο της εξάρτησης από τη σκοπιά της Συστημικής Θεραπείας. Θα δούμε πώς στήνεται ο θεραπευτικός χορός των δύο ειδικών : του ανθρώπου με πρόβλημα εξάρτησης και του θεραπευτή.

Θα δούμε γιατί η ομάδα των συνομιλήκων έχει ελάχιστη ή και καθόλου επιρροή όταν η οικογένεια παραμένει ισχυρή, πώς γίνεται η επιλογή του συμπτώματος της εξάρτησης, ποιες σκέψεις και δράσεις την ενισχύουν, πώς αξιοποιούνται τα τελετουργικά της εξάρτησης. Θα μιλήσουμε για την ελεγχόμενη χρήση και την πλήρη αποχή, θα αναλύσουμε έννοιες όπως ψευδοεξατομίκευση, τριγωνοποίηση, αφιέρωση, οριοθέτηση, απώλεια και πένθος.

Μέσα από το γενεόγραμμα, τα γλυπτά, την τεχνική της εξωτερίκευσης, τελετές προσδιορισμού και άλλες ασκήσεις θα δούμε πώς δουλεύουμε με τις οικογένειες και τα αδέλφια των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης. Κυρίως, θα δούμε την εξάρτηση ως μια προσπάθεια «λύσης» που αξίζει αναγνώρισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε συστημικούς-οικογενειακούς θεραπευτές, σε εκπαιδευόμενους στη συστημική-οικογενειακή θεραπεία, σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, σε φοιτητές ψυχοκοινωνικών σχολών και (εφόσον υπάρχουν θέσεις) σε άλλους ενδιαφερόμενους.

 

Οργάνωση / Συντονισμός /δηλώσεις συμμετοχής : Παπαμιχαήλ Παναγιώτα, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια, 6973680066, verapapamix@yahoo.gr

 

Ημερομηνίες : Μία Παρασκευή το μήνα, ώρες 19.30 – 21.45, στις ημερομηνίες :

28/9, 19/10, 16/11, 07/12/2012, 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 17/5 και 14/6/2013

 

Τόπος : Μπόταση 80, Πειραιάς

 

Κόστος : 25 ευρώ για κάθε συνάντηση, 15 ευρώ για φοιτητές

Αναβολή Ομιλίας: “Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας”‏ (19/5)

 

Ενημέρωση: Λόγω έκτακτου προβλήματος των ομιλητών το Σάββατο 28/4, η ομιλία  “Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας”, θα διεξαχθεί τελικά το Σάββατο 19/05/2012 στις 18:00.
Πιο αναλυτικά στην ομιλία θα εξεταστούν τα παρακάτω ζητήματα:
 • Ιδιαίτεροι τομείς δυσκολιών στην εκμάθηση των γλωσσών (η περίπτωση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας)
 • Πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία
 • Συμβουλές-Προτάσεις προς τους γονείς
Η ομιλία απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιρισμένος και γι’ αυτό η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη. Κρατήσεις γίνονται μέχρι και την Τετάρτη 16/05/2012 (τηλ. επικοινωνίας: 2106464898). Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σας περιμένουμε!
Οι ομιλήτές,
Μαρία Σκόκου, Ειδική Παιδαγωγός MSc
Γιώργος Κεσίσογλου,Ψυχολόγος-Οικογενειακός Θεραπευτής MSc,
Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

2ημερο Σεμινάριο: Ψυχ – Ώσεις & εναλλακτικές προσεγγίσεις στη συνάντηση με ακραίες ψυχικές εμπειρίες 12-13 Μάη 2012

Οι ψυχώσεις (διαγνωσμένες ως σχιζοφρένειες, διπολικές διαταραχές  ή άτυπα ψυχωσικά σύνδρομα) είναι ο νούμερο ένα λόγος ψυχιατρικού εγκλεισμού σε όλο το δυτικό κόσμο. Η βασική, αν όχι η μοναδική, αντιμετώπιση στην ψυχιατρική αποτελεί η χορήγηση νευροληπτικών και άλλων ψυχοφαρμάκων, για πολλά χρόνια και τις περισσότερες φορές ισοβίως, και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας στα ψυχιατρικά καταστήματα, αλλά και στους φυσικούς χώρους διαβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων, κοντά στις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι που ξεκινούν μια τέτοια πορεία καταλήγουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία βαθύτατα αποδυναμωμένοι και αποδιοργανωμένοι στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή. Έτσι οι ψυχώσεις ταυτίζονται στη συνείδηση του περισσότερου κόσμου με την τρέλα στην πιο ανέλπιδη μορφή της. Πολλοί επαγγελματίες ισχυρίζονται ότι πρόκειται για κλινικές εικόνες, που δεν ανταποκρίνονται σε καμιά ψυχοθεραπεία.

Αλλά τι είναι τρέλα; Τι μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπροστά στον σκληρό πυρήνα της κλασικής ψυχιατρικής, τις ψυχώσεις κάθε τύπου, που από τον ορισμό τους ακόμα τείνουν να αντιμετωπίζονται ως ανίατες νόσοι με προϊούσα πορεία προς τον εκφυλισμό της προσωπικότητας, τον κοινωνικό εκμηδενισμό και την καταστροφή κάθε προοπτικής ενός δημιουργικού μέλλοντος; Πώς μπορούμε να συναντήσουμε τις ακραίες αυτές ψυχικές εμπειρίες, με έναν τρόπο που να ανοίγει, αντί να κλείνει, προοπτικές ζωής;

Στο σεμινάριο που προτείνεται θα συζητηθεί καταρχήν ιστορικά η οικοδόμηση της ιστορίας της Τρέλας και θα αναζητηθούν εναλλακτικές αναγνώσεις των ακραίων αυτών ψυχικών φαινομένων, αναγνώσεις αποδόμησης του ψυχιατρικού αυτονόητου, οι οποίες καθιστούν μια ίαση εφικτή. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές μοντέλων μη ψυχιατρικής αντιμετώπισης  των ψυχώσεων, όπως αυτά υπάρχουν και καταξιώνονται τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική. Η θεωρητική προσέγγιση θα εκπροσωπήσει εν μέρει τη δουλειά και τη φιλοσοφία του παγκόσμιου κινήματος ανθρώπων με ψυχιατρική ή/και ψυχωσική εμπειρία,  στην αυθόρμητη συνάντησή του με την συστημική ψυχοθεραπεία, σε μια Θεωρία της Ανάρρωσης (Recovery).

Τέλος θα αναζητηθούν τρόποι θεσμικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα, ως προϋποθέσεις για μια, εναλλακτική προς την ψυχιατρική, συνάντηση με τις ψυχώσεις, και θα συζητηθούν θέματα ηθικής, δεοντολογίας και σχετικών πολιτικών στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Πρώτη συνάντηση : 12 και 13 Μάη 2012

Συντονισμός: Δρ Άννα Εμμανουηλίδου, κλινική ψυχολόγος (Dr. Phil, MsC), συστημική ψυχοθεραπεύτρια (IGST), Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της ψυχικής υγείας. annaemmanouelidou@yahoo.gr

Πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής: Παναγιώτα Παπαμιχαήλ, κλινική ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια, 2104513559, 6973680066, verapapamix@yahoo.gr

Τόπος : Έλλης 22, Καλαμάκι

Ώρες : 10.00 – 18.00 Σ/Κ

Κόστος : 80 ευρώ, 65 για φοιτητές

Θα δοθεί έντυπο υλικό.