Νέο σεμινάριο!

  • Πως προήλθαν οι συστημικές ιδέες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
  • Τι συζητούσαν εκεί στα συνέδρια Macy;
  • Πως διασταυρώνονται οι ιδέες της συστημικής με τις ψυχαναλυτικές θεωρίες;
  • Πως συνδέονται με τα new age κινήματα των 60s;
  • Ποια η σχέση της κυβερνητικής με την ρομποτική, την ανάπτυξη των Η/Υ, την τεχνητή νοημοσύνη;
  • Πως αναδύθηκαν οι έννοιες της αυτοποίησης, της αναστοχαστικότητας, των ριζωμάτων;
  • Πως η έννοια της εξουσίας τέμνει το συστημικό προσανατολισμό;
  • Πως εφαρμόστηκαν οι συστημικές ιδέες στα σοσιαλιστικά πειράματα του 20ου αιώνα;
  • Πως συνδέονται με τις έννοιες των δικτύων, των ριζωμάτων, της σχεσιακότητας;

Αν σας ενδιαφέρει η ιστορική περιπέτεια της συστημικής/οικογενειακής θεωρίας, αν θεωρείτε ότι αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, μπορεί να σας ενδιαφέρει και το νέο σεμινάριο 10 online συναντήσεων που προτείνουμε με το δίκτυο οικογενειακών συστημικών θεραπευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο, τη διάρθρωση, τις απαιτήσεις και το κόστος, μπορείτε να δείτε τη σχετική σελίδα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.