Σεμινάριο “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα”: 4η χρονιά διεξαγωγής

architecture art back light brick
Photo by Pixabay on Pexels.com

Στην πρώτη χρονιά του σεμιναρίου (2020-2021), χαρτογραφήσαμε την ιστορική εξέλιξη των ιδεών και των θεωριών της συστημικής/οικογενειακής θεραπείας, από την πρώτη κυβερνητική και τους Norbert Wiener, τα συνέδρια Macy, κλπ, στη δεύτερη Κυβερνητική και τους Gregory Bateson και Heinz von Foerster, τις συνδέσεις με την ψυχαναλυτική σκέψη, τους τρόπους που γεωγραφικά εξελίχθηκε και διαφοροποιήθηκε η οικογενειακή θεραπεία, αλλά και στο τέλος, τις σημερινές εξελίξεις, με την εννοιολόγηση της Hofman περί “ριζωμάτων”.

Για μια σύνοψη των σχετικών θεματικών και εκπαιδευτικό ιστορικό υλικό, μπορείτε να δείτε την fb ομάδα: Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα, αλλά και το κεντρικό hub εδώ

Στη δεύτερη χρονιά (2021-2022), μετεξελιχθήκαμε σε ομάδα ανάγνωσης και εστιάσαμε σε βάθος στη μελέτη των “Βημάτων για μια Οικολογία του Νου” του Gregory Bateson, διαβάζοντας και συζητώντας κεφάλαιο-κεφάλαιο, προκειμένου να εντοπίσουμε την εξέλιξη της σκέψης του και τις ιδέες που προσέφερε στη συστημική θεραπεία και πρακτική.

Την τρίτη χρονιά (2022-2023), επιχειρήσαμε μια εξερεύνηση των ριζωμάτων, δηλαδή της έννοιας από την οικολογία που εισήγαγε ο Bateson, σε συνέχεια της έννοιας του πλατώματος (plateau), την οποία ανέπτυξαν οι Gilles Deleuze & Felix Guattari στο έργο τους Χίλια Πλατώματα (Mille Plateaux). Η έννοια αυτή φάνηκε χρήσιμη ως αναλογία για τις συνδέσεις που στηρίζουν και δίνουν ζωή και στην συστημική σκέψη, τόσο από την Hoffman, όσο και σε νεότερα ρεύματα, στην αφηγηματική και διαλογική προοπτική. Μέσα από πολλή θεωρητική μελέτη, διατρέξαμε αυτή την πορεία θεωρητικών αλληλεπιδράσεων, μελετώντας χαρακτηριστικά κείμενα και συζητώντας τις συνδέσεις ανάμεσα στην θεωρία, την πολιτική και την οικογενειακή/συστημική θεραπευτική πρακτική, όπως επικεντρώνονται στην έννοια/αναλογία των ριζωμάτων.

Αισίως την τέταρτη χρονιά (2023-2024), θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία μελέτης και αναστοχασμού, εξερευνώντας θεωρητικά έννοιες-γέφυρες, όπου συνομιλεί η ηπειρωτική γαλλική φιλοσοφία με τις συστημικές/οικογενειακές θεραπευτικές πρακτικές. Έννοιες από την φιλοσοφική θεωρία όπως η εξουσία, η αποδόμηση, το συγχωρείν, η μαρτυρία, το αρχείο, η φιλοξενία, η επιμέλεια του εαυτού, η παρρησία, η εγκαρσιότητα έχουν γίνει γέφυρες σύνδεσης με τον κόσμο της θεραπείας. Βλέπουμε παραθέσεις και παραπομπές από φιλοσόφους, όπως ο Μισελ Φουκώ, ο Ζακ Ντερριντά κ.α. από την γαλλική σχολή, σε πολλά άρθρα και εγχειρίδια, αλλά ποιες ήταν οι πρωτότυπες εννοιολογήσεις τους; Αυτή τη χρονιά λοιπόν αποσκοπούμε, να μελετήσουμε αντιστικτικά, με αργό ρυθμό και σε βάθος, τόσο τις πρωτότυπες φιλοσοφικές εννοιολογήσεις όσο και τις θεραπευτικές εφαρμογές τους, εμπλουτίζοντας τις εργαλειοθήκες μας και τον θεωρητικό αναστοχασμό μας.

Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα διεξάγονται διαδικτυακά, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα (Οκτ 2023 – Μάη 2024) από τις 18:00-20:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά προϋποθέτει μια σχετική δέσμευση, διάθεση για μελέτη και συζήτηση, ενεργητικές παρουσιάσεις και επαρκή κατανόηση αγγλικών κειμένων.


Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία:
giorgos.kesisoglou@gmail.com