Καλοκαιρινές Διακοπές 2022 (23/7-28/8)

Το γραφείο θα κλείσει για διακοπές από το Σάββατο 23/ 7 ως και τις 28/8.

Μέχρι τότε, δεν θα προγραμματιστούν νέες συνεργασίες.

Για τον προγραμματισμό νέων συνεδριών μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά από τη Δευτέρα 29/8, ή να χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Προγραμματισμού Συνεδριών.

Καλή μας ξεκούραση!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.