Καλοκαιρινές Διακοπές!

Το γραφείο θα είναι κλειστό για καλοκαιρινή ξεκούραση από την Παρασκευή 23/7 ως την 1/8 και από την Παρασκευή 13/8 ως και τη Δευτέρα 30/8.
Για πληροφορίες και προγραμματισμό νέων συνεδριών μπορείτε να επικοινωνείτε στα γνωστά τηλέφωνα ή στη νέα φόρμα Προγραμματισμού Συνεδριών.

Καλό καλοκαίρι να έχουμε!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.