Για έναν ασφαλή χώρο στην θεραπευτική πρακτική

Τον καιρό που εργάζομαι θεραπευτικά, προσπαθώ να είμαι ενήμερος και να τηρώ ένα πλαίσιο ηθικών αρχών για να είναι η πρακτική μου ένας ασφαλής χώρος για τις διαφορετικότητες.

  • Από τη θέση ενός λευκού, αρτιμελούς άνδρα, επιδιώκω διαρκώς να παραμένω ενήμερος και να μη θεωρώ δεδομένα τα προνόμια και την ελευθερία κίνησης που απολαμβάνω στην κοινωνία.
  • Έχω επίγνωση ότι πολλαπλές μορφές διακρίσεων, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, οι κινητικές, ηλικιακές και σωματικές διακρίσεις, η ταξικότητα, και πληροφορούν την ανθρώπινη εμπειρία και παραμένουν στο πλάι μας στη θεραπευτική αλληλεπίδραση.
  • Έχω ενημερότητα για τις πολλαπλές δυνατότητες στενών διαπροσωπικών σχέσεων, όπως οι ανοιχτές σχέσεις, η πολυσυντροφικότητα και οι μη-μονογαμικοί προσανατολισμοί· αποδέχομαι και τίθεμαι ως σύμμαχος θεραπευτικά/πολιτικά για τις μη-δυαδικές επιλογές, τις queer πρακτικές, τη ρευστότητα φύλου, τις trans ταυτότητες· όπως και για τις σεξουαλικές πρακτικές που πειραματίζονται με τα φετίχ, το BDSM, κ.α.
  • Έχω επίγνωση τόσο της συμμετοχής μου στα συστήματα λόγου/εξουσίας του (λευκού) χρώματος της επιδερμίδας, της φυλής, του κοινωνικού φύλου, της σωματικής ικανότητας, της κοινωνικής τάξης, όσο και της επήρειας τους στην ψυχική ζωή των ανθρώπων· και είμαι σε διαρκή διεργασία για να αναγνωρίζω, να κατανοώ και να αμφισβητώ την κανονικότητα αυτή, για τη ζωή μου και τη ζωή των ανθρώπων που συνεργάζομαι.
  • Αποτελεί προσωπική δέσμευση να αποτελεί η θεραπευτική πρακτική μου ένας ασφαλή χώρο για κάθε μέλος μιας μη-κυρίαρχης ή περιθωριοποιημένης κοινωνικής, πολιτικής, σεξουαλικής, οικονομικής, εθνοτικής ομάδας· θα προσπαθώ με επιμονή να διατηρώ την ενημερότητα , το σεβασμό και την ταπεινότητα για αυτά στη θεραπευτική συνεργασία μας.

[kofi]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.