Νέα Υπηρεσία: Εποπτεία & Συμβουλευτική (consultation) για την εκπόνηση ποιοτικών εργασιών

Μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας ποιοτικών μεθοδολογιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για την ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες, αφού επόπτευσα πολλές διπλωματικές εργασίες και μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο, αφού συνέδραμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αρκετών εισηγήσεων και δημοσιεύσεων με τη χρήση ποιοτικής μεθοδολογίας (όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου) , αποφάσισα να προσφέρω αυτή την υπηρεσία και στην ιδιωτική μου πρακτική. Οπότε,

Πιο συγκεκριμένα, τι προσφέρω (σε ελληνικά-αγγλικά):

  • Πλαίσιο Υποστήριξης (μεθοδολογική βιβλιογραφία, παραδείγματα δημοσιευμένων ερευνών, λογισμικό, παραδείγματα ερωτημάτων & ερωτήσεων συνέντευξης)
  • Υποστήριξη στην εκμάθηση δεξιοτήτων ποιοτικής έρευνας (διεξαγωγή συνέντευξης, ομάδας εστίασης, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων) με πραγματικά δεδομένα και role-playing
  • Εποπτεία με συμβουλές & κατευθύνσεις για την ορθή υλοποίηση μιας έρευνας (σχεδιασμός, δημιουργία οδηγού συνέντευξης, απομαγνητοφώνηση, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, συγγραφή αποτελεσμάτων και συζήτησης)
  • Επιμέλεια τελικού κειμένου (κατά ΑΡΑ, ορθή παρουσίαση ανασκόπησης βιβλιογραφίας και ευρημάτων)

Τι δεν προσφέρω:

  • Δεν εκπονώ εργασίες
  • Δεν συγγράφω την εργασία σας για σας.

Αν έχετε απορίες/ερωτήματα για την υπηρεσία που θα θέλατε να συζητήσουμε, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα:

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.