Ανασχεδιασμός & Προσθήκη σελίδας κειμένων!

έγινε σήμερα εκτεταμένος ανασχεδιασμός στο site, για να γίνει πιο σύγχρονο και δυναμικό, με τη χρήση και προσαρμογή του wordpress theme Athena, αλλά και προστέθηκε μια νέα σελίδα που θα οργανώνει και θα παρουσιάζει όλα τα κείμενα στα οποία έχω βάλει το χεράκι μου, θεραπευτικά και ακαδημαϊκά.

Η σελίδα θα ανανεώνεται μέχρι να αναρτήσω τα κείμενα που έχω ασχοληθεί, αλλά και θα προστίθενται νέα.

Μπορείτε να δείτε τη νέα σελίδα “κείμενα” εδώ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.