Καλοκαιρινές Διακοπές: 24/7 – 27/8

Το γραφείο θα είναι κλειστό για την απαραίτητη καλοκαιρινή ανάπαυλα από τος 24/7 ως τις 27/8.

Νέα αιτήματα για συνεδρίες και επαναπρογραμματισμός από Δευτέρα 28/8 λοιπόν!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.