Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας “

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

(www.qual.ppp.uoa.gr)

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο:

«Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες»

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Φιλία Ίσαρη:Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

 • Υπεύθυνος Εκπαίδευσης:

Δρ. Γεώργιος Κεσίσογλου: Ψυχολόγος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγικά

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία ανακοινώνει τον Α΄ κύκλο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου: «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες». Η σειρά των προτεινόμενων κύκλων στο πλαίσιο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου επιθυμεί να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα στο ακαδημαϊκό ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και γενικότερα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Παράλληλα, επιδιώκει να ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο αρθρώνεται όλο και περισσότερο από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές για συστηματική, ενδελεχή, συνεκτική και επαρκή γνώση της εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία. Το ποιοτικό ρεύμα είναι συνυφασμένο με έναν πλουραλιστικό και αναστοχαστικό προσανατολισμό στην επιστημονική γνώση, μπορεί δε να εμπλουτίσει με νέους τρόπους σκέψης και διαφορετικές πρακτικές το χώρο της έρευνας και της πράξης.

Α΄ κύκλος : Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας (30 ώρες – 7 συναντήσεις)

 • Επιστημολογικές βάσεις των Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας

 • Διαφορές Ποιοτικής – Ποσοτικής Μεθοδολογίας

 • Ηθική και Δεοντολογία της Ποιοτικής Έρευνας

 • Αναστοχαστικότητα: Επιστημολογική και προσωπική

 • Κριτήρια αξιολόγησης Ποιοτικής Έρευνας

 • Ερευνητικό Σχέδιο

 • Μέθοδοι Παραγωγής Δεδομένων

 • Μέθοδοι κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων

 • Θεματική ανάλυση ως μέθοδος κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

 • Λογισμικό στην Ποιοτική Έρευνα

 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής έρευνας

Οι επόμενοι κύκλοι του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω σεμινάρια εξειδίκευσης:

Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία, Βιογραφική-Αφηγηματική Ανάλυση, Ανάλυση Λόγου – Λογοψυχολογία, Έρευνα-Δράση, Εθνογραφία, Μελέτες Περίπτωσης, Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης, Οπτικές Μέθοδοι, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική και κλινική πράξη κ.ά.

 • Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου συνδυάζεται με:

 • Σύντομες εισηγήσεις – παρουσιάσεις των περιεχομένων του μαθήματος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, Η/Υ και projector

 • Role-playing σε δεξιότητες των ποιοτικών μεθόδων (π.χ. συνέντευξη, focus-group)

 • Πρακτική άσκηση στην κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων

 • Αναρτήσεις των εισηγήσεων και των αναγνωσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • (συν)εργασία σε ομάδες για την παραγωγή ποιοτικής εργασίας

 • Διερευνητική μάθηση

 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτές

 • Που απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες, νέες ερευνήτριες και ερευνητές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, καθώς και σε άλλες ειδικότητες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Όριο απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σε όσους και όσες συμμετάσχουν στις δραστηριότητες κάθε κύκλου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

 • Λεπτομέρειες λειτουργίας Σεμιναρίου:

Έναρξη σεμιναρίου: 21/11/2016

Συνολική Διάρκεια: 30 ώρες, που κατανέμονται σε επτά συνεδρίες των τεσσάρων διδακτικών ωρών (κατά περίπτωση).

Ημέρα και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 16:00 – 20:00.

Κόστος συμμετοχής: 150

Δεκτές δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/11/2016.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε στην: https://goo.gl/forms/lk9d34d3J4YfguZD3.

Το Εργαστήριο επικοινωνεί μαζί σας, μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής δηλώσεων συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail).

Η κατάθεση της συμμετοχής σας, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στο ενημερωτικό e-mail.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα εξειδικευμένα σεμινάρια:  https://goo.gl/forms/TSMZVp89R7Iqr31E3 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.