Ημερίδα Διαλόγου της Διεπιστημονικής Κοινότητας των Συστημικών Θεραπευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΘΟΣ)
Φιλοπάππου 6, 117 41 Αθήνα, 210.7233887 ethos.greece@gmail.com

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, 10.00-16.00 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα
9.30 – 10.00: Εγγραφή.
10.00– 10.10: Καλωσόρισμα, παρουσίαση στόχου και αξόνων της ημερίδας.
10.15– 12.00: Η εικόνα της συστημικής προσέγγισης όπως αναδύθηκε στον ελληνικό χώρο έως σήμερα – ορόσημα και ζητήματα. Συζήτηση σε πάνελ μεταξύ των προέδρων των εταιρειών-μελών της Ομοσπονδίας και της EFTA πάνω σε δυο κεντρικά ερωτήματα:
α) ποια υπήρξαν σημαντικά ορόσημα στην πορεία της συστημικής σκέψης και των εφαρμογών της σε ποικίλα πεδία στον ελληνικό χώρο την τελευταία 50ετία

β) ποια ζητήματα έχουν προκύψει ως σημαντικά. Η εικόνα θα εμπλουτιστεί με την συμβολή εκπροσώπων εκπαιδευτικών κέντρων που συμμετείχαν στην διαμόρφωση του συστημικού χώρου στην Ελλάδα, προ της ίδρυσης των συστημικών εταιρειών.

12.00 – 12.30 Καφές και ευκαιρία για γνωριμία μεταξύ μελών.
12.30 – 15.00 Οι συμμετέχοντες συζητούν σε μικρές ομάδες* τι απασχολεί τα μέλη
και την κοινότητα της συστημικής θεραπείας στη σημερινή Ελληνική πραγματικότητα, αξιοποιώντας και τα αρχικά ερεθίσματα του πάνελ.
Η κάθε ομάδα επιλέγει έναν εκπρόσωπο, που στο κλείσιμο της ημερίδας θα μεταφέρει στην ολομέλεια το μήνυμα της ομάδας.

Θα υπάρξουν δύο κύκλοι συζήτησης, σε ομάδα διαφορετικής σύνθεσης κάθε φορά, με κριτήριο έναν από τους τέσσερις άξονες συζήτησης** :
12.30 – 13.45: τα μέλη συζητούν σε μικρές ομάδες επάνω σε έναν πρώτο άξονα επιλογής τους.
13.45-15.00: τα μέλη συζητούν σε μικρές ομάδες με νέα σύνθεση, επάνω σε έναν δεύτερο άξονα επιλογής τους.
15.00 – 16.00 Κλείσιμο – οι μικρές ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
Η σύνθεση των μικρών ομάδων θα γίνει με τρόπο που να φέρει σε επαφή μέλη από διαφορετικές εταιρείες και από διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια. Ανά άξονα θα υπάρξουν περισσότερες από μία ομάδες, ανάλογα και με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Θα υπάρξει πρόβλεψη για συμμετοχή στις ομάδες συζήτησης μελών της κοινότητάς μας, που θα βρίσκονται εκτός Αθηνών με σύνδεση μέσω skype.

** Οι άξονες γύρω από τους οποίους θα οργανωθεί η συζήτησης είναι:

α. Συν-κατασκευάζοντας τον ρόλο του συστημικού θεραπευτή.

β. Οι παρεμβάσεις των συστημικών θεραπευτών σε διαφορετικά πλαίσια.
γ. Γεφυρώνοντας ατομικο-κεντρικές, ομαδο-κεντρικές και οικογενειο-κεντρικές
προσεγγίσεις και τεχνικές.
δ. Τα δίκτυα: συστημικές προσεγγίσεις και πρακτικές.
Οι άξονες αυτοί δίνουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τις εμπειρίες και προβληματισμούς τους σχετικά με τα διαφορετικά συστήματα στα οποία απευθύνονται οι παρεμβάσεις τους (άτομα, οικογένειες, ομάδες, οργανώσεις, κοινότητες), για το πώς αυτές οι παρεμβάσεις διαφοροποιούνται στα διαφορετικά πλαίσια (δημόσια-ιδιωτικά, θεραπείας, εκπαίδευσης, πρόληψης ή άλλα), για την συνεργασία με διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους, ρόλους και τους αντίστοιχους θεσμούς που τα διέπουν, για τα δίκτυα που ενεργοποιούνται και βέβαια για την διαμόρφωση του ρόλου του συστημικού θεραπευτή μέσα από την εκπαίδευση, την εποπτεία, το ανήκειν του στις εταιρείες και στα επαγγελματικά πλαίσια.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.