Διεπιστημονικό Διήμερο Συστημικής Εταιρείας Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη: 1-2 Δεκ 2012

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Δεκεμβρίου 2012

9.00 – 9.45

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 15.10

15.10 – 16.10

16.10 – 17.10

17.10 – 17.30

17.30 – 18.30

Εγγραφές

Registration

Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο της ΣΕΒΕ, κ. Σ. Χατζηγελέκη

Welcome from SANG’s President, S. Chatzigeleki

Και το όνομα αυτού ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ! (βίντεο)

Φ. Τριανταφύλλου, Α. Τσάφος

Let’ s name it METALOGOS! (video), F. Triantafillou, A. Tsafos

Οι Μετάλογοι του GregoryBateson, Φ. Μουρελή

Gregory Bateson’s Metalogues, F. Moureli

Σχολιασμός: Mary Catherine Bateson, Wendel Ray

Commentary:Mary Catherine Bateson, Wendel Ray

ΑλληλεξάρτησηκαιΑνθρώπινεςΖωές, Mary Catherine BatesonInterdependenceand Human Lives, Mary Catherine Bateson

Διάλειμμα (Break)

Συζήτηση με την MaryCatherineBateson

Conversation with Mary Catherine Bateson

Διάλειμμα (Break)

PaloAlto” μια πατρίδα δημιουργικότητας και γνώσης,

(βίντεο), Φ. Τριανταφύλλου

«Palo Alto» ahomeland of creativity and knowledge, (video),

F. Triantafillou

Οικογενειακή Ομοιόσταση: Διερευνώντας τις επιπτώσεις

εγκατάλειψης μιας βασικής έννοιας, WendelRay

Family Homeostasis: Exploring the consequences of dismissing

a basic concept, WendelRay

ΣυζήτησημετονWendelRay

Conversation with Wendel Ray

Διάλειμμα (Break)

Συνοψίζοντας…

Concluding…

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Δεκεμβρίου 2012

10.00 – 10.30 Οι φωνές του Μεταλόγου, (βίντεο), Φ. Τριανταφύλλου, Α. Τσάφος

Voices of Metalogos, video, F. Triantafillou, Α. Tsafos

10.30 – 11.15Η Δυναμική του Μεταλόγου. Ερευνώντας την «οικογένεια» ως συστημικό παράγοντα της ελληνικής κρίσης, Ι. Τσιβάκου The Dynamics of METALOGOS. Exploring the «family» as a systemic component of the Greek crisis, I. Tsivakou

Συντονίστρια: Ε. Τσέλιου

Chair: E. Tseliou

11.15 – 11.45 Συζήτηση με την Ιωάννα Τσιβάκου

Conversation with I. Tsivakou

11.45 – 12.15 Διάλειμμα (Break)

12.15 – 12.30 Ξαναβλέποντας ένα παλιό βίντεο, Φ. Τριανταφύλλου, Α. Τσάφος

Watching again an old video, F. Triantafillou, A. Tsafos

12.30 – 13.30 Διερευνώντας τη σχέση αναγνωστών, συγγραφέων, συντακτών

με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

Δ. Μπάσογλου, Κ. Πατρίκου, Ακροατήριο

Exploring the relationship of readers, writers, editors

with the past, the present and the future

D. Basoglou, K. Patrikou, Audience

13.30 – 14.45 Κοιτώντας προς το μέλλον – μια συζήτηση με τους/τις:

Τ. Ζήση, Χ. Κατάκη, Ε. Καρκαζή, Ν. Μαρκέτο,

Ε. Μπουτουλούση, Κ. Χαραλαμπάκη

Looking towards the Future – a discussion with:

T. Zisis, Ch. Katakis, E. Karkazi, Ν. Marketos,

E. Boutoulousi, K. Charalambaki

Συντονίστρια: Φ. Μουρελή

Chair: F. Moureli

15.00 – 17.00 Κλείνοντας το Διήμερο.

Πάρτι! Kρασί

και ζωντανή μουσική από Γιάννη Μήτση και Σάκη Αμπατζίδη

Let’s Party!

Wine and live Music by Giannis Mitsis and Sakis Abatzidis

Θερμές ευχαριστίες για τη συμμετοχή των:

MaryCatherineBateson, Πολιτισμική ανθρωπολόγος, συγγραφέας

Cultural anthropologist, writer

WendelRay, Καθηγητής της Συστημικής θεωρίας, Παν/μιο Λουιζιάνα, ΗΠΑ,

Διευθύνων του Αρχείου DonJackson. Prof. of Systemic Theory, University of Louisiana, U. S. A., Director of Don Jackson’ s Archive

Ιωάννα Τσιβάκου, Ομότιμη καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου στη Θεωρία των Οργανώσεων

Emeritus Prof. of Panteion University, Athens, on Organization Theory

Βιργινία Ιωαννίδου, Ψυχολόγος, Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσ/νικης Ιδρ. Μέλος ΣΕΒΕ, Μεταλόγου

Έλενα Καρκαζή, Ψυχολόγος, Ινστ. Συστημικής Προσέγγισης & Οικογ. Θεραπείας, Θεσ/νίκη

Χάρις Κατάκη, Ψυχολόγος, Πρόεδρος Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

Τάσος Ζήσης, Ψυχολόγος, Συστημικό Ινστ. Θεσ/νίκης. Ιδρ. Μέλος ΣΕΒΕ & Μεταλόγου

Νίκος Μαρκέτος, Ψυχίατρος – θεραπευτής οικογένειας, Αθήνα

Ελένη Μπουτουλούση, Αναπλ. Καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, Τμήμα Γερμανικής

Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Μαρία Παντελάκη, Ψυχ. Νοσηλεύτρια, Δραματοθεραπεύτρια, ΚΨΥ ΔΤ Θεσ/νίκης,

Ιδρ. Μέλος ΣΕΒΕ

Κατερίνα Παπαμήνου, Κοιν. Λειτουργός, Κ.Ψ.Υ. ΔΤ Θεσ/νίκης, Ιδρ. Μέλος ΣΕΒΕ, Μεταλόγου

Κελλη Πατρίκου, Ψυχολόγος,ΨΝΘ, Μέλος Συντακτικής Επιτρ. Μεταλόγου

Ανδρέας Τσάφος, Ψυχίατρος, ΚΨΥ Δ.Τ. Θεσ/νικης, Ιδρ. Μέλος ΣΕΒΕ

Ελευθερία Τσέλιου, Ψυχολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Θεσσαλίας

Κάτια Χαραλαμπάκη, Ψυχίατρος, Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας ΨΝΑ

Ευγενική υποστήριξη

Μαρίνα Διάφα, διερμηνέας συνεδρίων, Ελένη Σαμαρά, ψυχολόγος, διερμηνέας

Νίκος Οργιανέλης, τεχνικός, Άννα Παπακωνσταντίνου, γραφίστρια

Γιάννης Μήτσης, μουσικός, Σάκης Αμπατζίδης, μουσικός

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Δ. Σ. ΣΕΒΕ:

Σοφία Χατζηγελέκη, Πρόεδρος, Θωμαή Ανδρεαδάκη-Χαριτάντη, Αντιπρόεδρος,

Αναστασία Κυριακίδου, Γραμματέας, Δημήτρης Θεοδωρίδης, Ταμίας

Μέλη: Συλβάνα Καρασαββίδου, ΙngeborgSchlaucher- Νικολαίδου, Μαρούλα Φορτωτήρα

Συντακτική Επιτροπή ΜΕΤΑΛΟΓΟΥ:

Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου,

Φρόσω Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου

Γραμματεία

Αναστασία Κυριακίδου, Λαμπρινή Γρηγορίου, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΧΟΡΗΓΟΙ : Εκδόσεις ΜΟΥΓΚΟΣ, Π. & Ι., Ο.Ε.

Η εικόνα της αφίσας και του Προγράμματος του Διημέρου βασίστηκε σε ένα έργο της Φ. Μουρελή

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.