Ομάδα Αυτομόρφωσης: Κάνοντας κριτικά ψυχοθεραπεία

Πρόταση:

Από τον Οκτώβριο υπάρχει η σκέψη να ξεκινήσει για πρώτη χρονιά, πειραματικά, μια ομάδα αυτομόρφωσης και συζήτησης, ώστε να γίνει μια συλλογική προσπάθεια γνωριμίας με το λόγο μιας κριτικής προσέγγισης στην πρακτική της ψυχοθεραπείας ή/και της συμβουλευτικής, αλλά και ευρύτερα στην πρακτική των ψυ-ειδικών.

Η κριτική προσέγγιση νοείται, εν συντομία, ως θεωρία & πρακτική για κοινωνική αλλαγή, δικαιοσύνη, ισότητα των ανθρώπων.

 

Σκεπτικό:

Η προτεινόμενη αυτή ομάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ΖΕΑ, μια βυγκοτσκιανή Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης για ανθρώπους που ασχολούνται με τη ψυχοθεραπεία & τις ψυ-επιστήμες (επαγγελματίες & φοιτητές/τριες). Με το δικό μας ρυθμό, να αναπτύξουμε τις δεξιότητές και τις γνώσεις μας σε ένα διάλογο με την κριτική προσέγγιση ο οποίος γειώνεται στην πραγματικότητα της ψυ-πρακτικής στην Ελλάδα της κρίσης.

Η προσέγγιση αυτή ομαδικής αυτομόρφωσης θεμελιώνεται στην παράδοση των ανεξάρτητων ερευνητικών σεμιναρίων, στην προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού χώρου/χρόνου υποβοηθούμενης αυτο-εκπαίδευσης, που θα ξεφεύγει από την ασφυκτική ειδίκευση και τον εργαλειακά κατευθυνόμενο χαρακτήρα των θεσμικών (πανεπιστημιακών) σπουδών, ενώ θα επιτρέπει ταυτόχρονα την εμβάθυνση σε γνωστικά πεδία των ψυ-επιστημών, έξω από το χειραγωγικό σύστημα των ΜΜΕ και του ψυχο-πάζαρου.

 

Οργάνωση:

Προτείνονται 2 δομές:

α) Ομάδα μελέτης & βιωματικής ανάπτυξης μέσω της συμμετοχικής παραγωγής της γνώσης και το διάλογο με τη θεωρία

β) ομάδα αλληλοεποπτείας μέσω της παρουσίασης/συζήτησης περιπτώσεων & εμπειριών

 

Θέματα (ανάλογα με τις ανάγκες/επιθυμίες της ομάδας):

 

 • αποδόμηση ψυχοπαθολογίας – κινήματα αυτοβοήθειας – hearing voices

   

 • Vygotsky & East Side Institute (social therapy).

   

 • οικολογικές ιδέες & ψυχοθεραπεία:

  • αειφορία (permaculture)

  • οικοψυχολογία

  • αυτοποίηση (autopoiesis) – ανθεκτικότητα (resilience) – ανάδυση δομών (emergence)

   

 • αφηγηματική – συνεργατικών γλωσσικών συστημάτων – διαλογική ψυχοθεραπεία

   

 • feminist – just therapy – transformative family therapy (cultural competence model)

   

 • έρευνα δράσης – συμμετοχική έρευνα δράσης – συν-έρευνα

   

 

Πληροφορίες:

 • Η ομάδα θα διεξαχθεί εφόσον έχουν δηλωθεί τουλάχιστον 5 συμμετοχές μέχρι τις 26/9

 • 2 απογεύματα το μήνα – 3,5 ώρες

 • Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών για την βιβλιογραφία

 • δίνεται βεβαίωση συμμετοχής αν χρειάζεται

 • κόστος συμμετοχής πολύ χαμηλό, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης…

 

Για πληροφορίες, διευκρινίσεις, συμμετοχές: 6981714143

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.