Ζητούνται Άτομα για Έρευνα!

UPDATE: Η συλλογή συνεντεύξεων τελείωσε! 

Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, για να συμπληρώσω το δείγμα των πληροφορητ(ρι)ών,

αναζητώ άνδρες & γυναίκες, 18-26 ετών, να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα κοινωνικής ψυχολογίας για τις εργασιακές εμπειρίες νέων ανθρώπων στην Αθήνα.

Δίνεται αμοιβή για τη συμμετοχή σας! (1-1,5 ώρα συζήτησης για εργασιακές εμπειρίες)

Απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής:

  1. να είναι 18-26 ετών
  2. να έχουν περάσει από 2-3 δουλειές (ακόμα και πρακτικές, part-time, “μαύρες”, καλοκαιρινές)
  3. να μην είναι αυτή την περίοδο μόνιμοι υπάλληλοι (στο Δημόσιο), ή σε μακροχρόνια απασχόληση.

Για επικοινωνία: 6981714143 – Γιώργος 

Ισχύει μέχρι τα μέσα Φλεβάρη!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.