Τι είναι η Λογο-ψυχολογία (ή δια/του/λόγου ψυχολογία);

2 βίντεο από τη σχολή του Loughborough:

O Jonathan Potter παρουσιάζει την άποψή του για τη λογο-ψυχολογία (discursive psychology):


O Derek Edwards μιλάει για το ίδιο θέμα:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.