Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης: Η μέθοδος της Μη Βίαιης Αντίστασης (Μ.Β.Α.) ως αντίδοτο σε οικογενειακές και σχολικές σχέσεις κλιμακούμενης αντιπαράθεσης και βίας

22 και 23 Ιανουαρίου 2011

Η Μη Βίαιη Αντίσταση δεν είναι παθητική αντίσταση.

Είναι μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες πρακτικές που στόχο έχουν να επαναφέρουν το κύρος των γονιών και των δασκάλων, όταν αυτό έχει χαθεί : σε καταστάσεις όπου ο φαύλος κύκλος, από τη μειούμενη «γονική» παρουσία και την παιδική κυριαρχία έχει κλιμακωθεί σε βίαιες πράξεις.

Το σημαντικό που χάνεται στις σχέσεις αυτές δεν είναι η εξουσία, αλλά η ενήλικη παρουσία, η συνείδηση ότι κάποιος ως μητέρα, ως πατέρας, ως δάσκαλος, βρίσκεται στο κέντρο και δρα έτσι που να μεταδίδει τα μηνύματα :

  • Είμαι εδώ!

  • Είμαι και θα παραμείνω ο πατέρας σου, η μητέρα σου, o δάσκαλός σου!

  • Δεν θα υποχωρήσω σε σένα αλλά και δε θα σε εγκαταλείψω!

  • Αγωνίζομαι για σένα και για τη σχέση μου μαζί σου, όχι εναντίον σου!

Οι πρακτικές της Μη Βίαιης Αντίστασης δεν είναι τεχνικές. Θα προσδιορίσουμε στάσεις και όχι δράσεις. Θα δώσουμε έμφαση στο πνεύμα που διέπει τα παιδαγωγικά μέτρα κι όχι στα μέτρα αυτά καθ’ αυτά. Πλαίσιό μας οι αρχές της ισοτιμίας, της μη νίκης / ήττας, του σεβασμού, της ίσης αξίας, της συνεργασίας, σε μια συντροφική win/win στάση, έναν αγώνα δηλαδή για το παιδί κι όχι ενάντιά του.

Είναι το απόσταγμα της συστημικής σκέψης για τις ανθρώπινες σχέσεις και συγκεκριμένα για τις διαδικασίες κλιμάκωσης των αντιπαραθέσεων και τους τρόπους αποφυγής τους.

Απευθύνεται σε : επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς

Συντονισμός : Νινέτα Γώδη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συστημική οικογενειακή σύμβουλος

Ώρες : 10.οο-16.οο, Σάββατο και Κυριακή

Κόστος : 120 ΕΥΡΩ

Αριθμός συμμετεχόντων : έως 22

Τόπος : Έλλης 22, Καλαμάκι

Οργάνωση, επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής : Παπαμιχαήλ Παναγιώτα, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια 6973680066

210 4513559

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.