Συνέδριο για το Διαλεκτικό Εαυτό 30/9 – 3/10 2010 Αθήνα

Το Συνέδριο για το Διαλεκτικό Εαυτό θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα, στις 30/9 – 3/10.

Η έννοια του διαλεκτικού εαυτού είναι μία νέα εξέλιξη στον κλάδο της ψυχολογίας που συνθέτει και συνδυάζει τη δουλειά θεωρητικών όπως ο Bakhtin και ο W. James με τις σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτισμική, γνωστική, κοινωνική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία. Αυτή η νέα προσέγγιση εμφανίζει ισχυρούς δεσμούς με την αφηγηματική ψυχολογία, τον κονστρουκτιβισμό, την πολιτισμική ψυχολογία, αλλά το κύριο ενδιαφέρον της εστιάζει στον πολυφωνικό εαυτό. Σύμφωνα με την έννοια του διαλεκτικού εαυτού, η προέλευση του ατομικού εαυτού είναι κατεξοχήν κοινωνική και η λειτουργία του διαλεκτική. Ο εαυτός εκφράζει και εσωτερικεύει τις φωνές της κοινωνίας, των σημαντικών άλλων και μέσα στη λειτουργία του συναντάμε αυτές τις φωνές να σχετίζονται μέσα από το διάλογο.

Τα κύρια θέματα ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: εαυτός και ταυτότητα, κουλτούρα και εαυτός, παγκοσμιοποίηση, κοινωνική εξουσία και κυριαρχία, εαυτός και συναισθήματα, διάλογος και γλωσσολογία, αναδόμηση των αφηγήσεων εαυτού στη ψυχοθεραπεία, διάλογος και ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες στα παραπάνω θέματα των προαναφερθέντων πεδίων βοηθητικό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιο από τα ακόλουθα τεύχη του διαλεκτικού εαυτού: Culture & Psychology (vol.7, 3, 2001), Theory & Psychology (vol.12, 2, 2002), Journal of Constructivist Psychology (vol.16, 2, 2003) and vol. 21, 3, 2008), , Identity(vol.4, 4, 2004), and Counselling Psychology Quarterly (vol.19, 1, 2006).
Επίσης μια πρόσφατη ανασκόπηση βρίσκεται στο: Hermans, HJM, & Dimaggio, G. (2007). Self, identity, and globalisation in times of uncertainty: A dialogical analysis. Review of General Psychology, March., 11 (1), 31-61.
Πρόσφατες αναθεωρήσεις στη θεωρία του Διαλογικού Εαυτού μπορούν να βρεθούν στο: Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka (2009, in press). Dialogical Self Theory: Positioning and Counter-Positioning in a Globalizing Society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Επιπλέον, αναβαθμισμένα άρθρα συζητήσεις υπάρχουν στο International Journal for Dialogical Science (IJDS), που αποτελεί ένα ελεύθερα προσβάσιμο, πολυσυλλεκτικό περιοδικό που συγκροτείται  από συναδέλφους.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το συνέδριο αυτό στη διεύθυνση http://dialogicalscience.cognitiveanalytic.gr

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ:
Prof. Sunil Bhatia, Identity at the Peripheries: Dialogical Self in a “Slumdog Millionaire” World ,
Prof. Shaun Gallagher, Self-agency and the Autonomy of Interaction ,
Prof. Hubert Hermans, Dialogical Self Theory: State of the Art ,
Prof. Robert A. Neimeyer, Meaning and Mourning:  Dialogic Strategies in Grief Therapy ,
Prof. Peter Raggatt, Recent Advances in Positioning Theory: Dialogical Triads, Ambiguous Thirds, and the Emergence of the Personal Chronotope
Prof.  Piotr K. Oles, Psychological Functions of Internal Polyphony,
Prof. Hendericus Stam, υπό ανακοίνωση,
Prof. Leni Verhofstadt-Denève, Psychodrama: From a Dialogical Self Theory to a Self in Dialogical Action.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.