“Συγκρουσιακές Σχέσεις: Θεραπεία & Κοινωνική Ευθύνη”

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας
Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ)
σε συνεργασία με την SOCIETA’ ITALIANA di RICERCA E TERAPIA
SISTEMICA (S.I.R.T.S.)
διοργανώνουν:

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α: «ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»

Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 ΜΑΪΟΥ 2010

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ. Κωνσταντίνου 48

Αθήνα

Υπό την αιγίδα:
Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28 Μαϊου 2010

9.00 Εγγραφές

9.30 Χαιρετισμοί

10.00 Εισαγωγή: «Συγκρουσιακές σχέσεις: Δημιουργική και δυσλειτουργική σύγκρουση»

Β. Πομίνι, Πρόεδρος ΕΕΣΣΚΕΨΟ

10.30 Πρώτη ενότητα:

«Το παιδί και ο έφηβος στη δίνη της ενδοοικογενειακής βίας»

Συντονιστές: I. Ursini, Δ. Γεωργιάδης

Γ. Μόσχος: «Τα δικαιώματα των παιδιών στις περιπτώσεις κρίσης και σύγκρουσης στην οικογένεια. Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού»

Γ. Νικολαϊδης: «Βία κατά ανηλίκων: Θεωρία και πράξη, έρευνα και κλινική πρακτική, πολιτικές δημόσιας υγείας και εξατομικευμένες δράσεις και διλήμματα των επαγγελματιών»

Χ. Γαλανού: «Συγκρούσεις στην οικογένεια και εφηβική παραβατικότητα: Πρόληψη και αντιμετώπιση»

12.00 Διάλειμμα – καφές

    1. Δεύτερη ενότητα:

«Συγκρουσιακές σχέσεις στην οικογένεια: Η συνεργασία μεταξύ αρχών και ειδικών»

Συντονιστές: Β. Τομαράς, L. Mastropaolo

Ε. Πανταζή-Μελίστα: «Ο ρόλος του εισαγγελέα σε θέματα ενδο-οικογενειακής βίας»

E. Lapponi: «Κλινικές δεξιότητες και αλλοτρίωση των επαγγελματιών σε δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας»

Φ. Μηλιώνη, Α. Λαπιώτη: «Πλαίσιο συνεργασίας νομικού

και θεραπευτικού συστήματος»

14.00 Διάλειμμα

15.00 Τρίτη ενότητα:

«Το συγκρουσιακό ζεύγος: Θεραπευτικοί προβληματισμοί»

Συντονιστές: Κ. Χαραλαμπάκη, F. Vadilonga

V. Fassi: «Χρήματα και συναισθήματα στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία και διαμεσολάβηση»

L. Mastropaolo: «Η καταναγκαστική παραπομπή στα συγκρουσιακά διαζύγια: Η γνωμάτευση ως Παρέμβαση για την Αλλαγή»

Θ. Μουστεράκης: «Αντιμετωπίζοντας την βία στο ζευγάρι: Ένας τρόπος προσέγγισης»

16.30 Συμπεράσματα

17.00 Κλείσιμο

Σάββατο 29 Μαϊου 2010

    1. Τέταρτη ενότητα: « Η αντιμετώπιση της βίας σε διαφορετικά πλαίσια υπηρεσιών»

Συντονιστές: Θ. Καρκανιάς, Μ. Παπαδάκη

F. Vadilonga: «Η συναισθηματική αφήγηση: Κατασκευάζοντας ιστορίες με παιδιά και γονείς στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία»

Ε. Μουρελή: «Αναστοχαστική πράξη: Αντιμετώπιση του αποκλεισμού στο σχολείο»

Ν. Μπακαλάκου: «Ενδοοικογενειακή βία – ψυχοκοινωνική στήριξη

γυναικών»

11.00 Διάλειμμα – Καφές

11.15 Πέμπτη ενότητα:

«Συγκρουσιακή οικογένεια και ψυχοθεραπευτικά ζητήματα»

Συντονιστές: Β. Πομίνι, Α. Προκοπίου

I. Ursini: «Το όνειρο, η νόρμα, το τέλος»

R. Marinello: « Συγκρούσεις και ευθύνες σε οικογένειες που χωρίζουν»

Δ. Μαγριπλής: «Συγκρουσιακά διαζύγια: Αλήθειες και ψέματα από μια διαδραστική ματιά»

13.45 Συμπεράσματα – Κλείσιμο

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Δικαίωμα συμμετοχής: 80 €

Μέλη ΕΕΣΣΚΕΨΟ: 60 €

Φοιτητές, Εκπαιδευόμενοι: 60 €

Πληροφορίες: 210 7295155 Τρίτη: 16.00-20.00

hestafta@otenet.gr www.hestafta.org

Επιστημονική και οργανωτική επιτροπή:

Βαλέρια Πομίνι, Iva Ursini, Βλάσης Τομαράς, Δημήτρης Μαγριπλής,

Θανάσης Καρκανιάς, Κάτια Χαραλαμπάκη, Μαρία Παπαδάκη

Γραμματειακή υποστήριξη: Μάνια Μπενταβατζή

Ομιλητές – Συντονιστές

Valeria Fassi, Psicologa, psicoterapeuta Servizio di Psicologia Clinica per la Coppia e la Famiglia, Universita’ Cattolica di Milano, didatta SIMEF, Segretario SIRTS.

Elio Lapponi, neuropsichiatra infantile S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale), psicoterapeuta relazionale, membro del Direttivo SIRTS- Macerata.
Renzo Marinello, psicologo, psicoterapeuta sistemico, Responsabile U.O.(Unità Operativa) Centri di Terapia Familiare ASL Milano, membro del Direttivo SIRTS.

Lia Mastropaolo, psicologo, psicoterapeuta sistemico, co-direttrice della Scuola du Terapia Familiare di Genova, fondatrice della Scuola di Mediazione Familiare e Counseling Ssitemico di Genova, didatta SIMEF, socio SIRTS.
Iva Ursini, psicologa, psicoterapeuta sistemico, formatore, consulente ASL Milano, Presidente SIRTS – Milano.
Francesco Vadilonga, psicoterapeuta familiare, co-direttore Scuola di Psicoterapia I.R.I.S., Responsabile C.T.A., membro del Direttivo SIRTS – Milano.

Χαρά Γαλανού, επιμελήτρια ανηλίκων, νομικός-εγκληματολόγος, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δημήτρης Γεωργιάδης, παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής οικογένειας, διευθυντής ΕΣΥ, ΠΝΑ.

Θανάσης Καρκανιάς, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής οικογένειας, διευθυντής ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. «Σωτηρία», μέλος Δ.Σ. ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Άσπα Λαπιώτη, δικηγόρος, ΜΔΠ Ποινικών Επιστημών, συνεργάτης του Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Αθηνών.

Δημήτρης Μαγριπλής, παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής οικογένειας, επιμελητής ΕΣΥ, Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου (Ψ.Ν.Α), γενικός γραμματέας ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Φωτεινή Μηλιώνη, Δ.Ν., Ειδ. Επιστ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Μόσχος, Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ευφροσύνη Μουρελή, ψυχίατρος, ομαδική αναλύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια.

Θόδωρος Μουστεράκης, ψυχολόγος , ψυχοθεραπευτής οικογένειας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Νάντια Μπακαλάκου, κοινωνιολόγος-κοινωνική σύμβουλος, Συμβουλευτικό Κέντρο για τη Βία κατά των Γυναικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Γεώργιος Νικολαΐδης, ψυχίατρος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα, αντεισαγγελέας εφετών, πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών.

Μαρία Παπαδάκη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια οικογένειας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μέλος Δ.Σ. ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Βαλέρια Πομίνι, κλινική ψυχολόγος , ψυχοθεραπεύτρια οικογένειας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Αχιλλέας Προκοπίου, παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής οικογένειας, Ινστιτούτο Οικογένειας Συστημικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας Χανίων.

Βλάσης Τομαράς, πρ. αν. καθηγητής ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αντιπρόεδρος ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Κάτια Χαραλαμπάκη, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια οικογένειας, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας ΨΝΑ, μέλος Δ.Σ. ΕΕΣΣΚΕΨΟ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.