Μια υπαρξιακή συμβουλή

Στον καιρό της υπαρξιακής και κοινωνικής κρίσης, όπου το άτομο παρακινείται να ξεπεράσει τον εαυτό του καταναλώνοντας, δουλεύοντας μέχρι εξαντλήσεως για να πιάσει τα bonus,

νομίζω ότι αυτό το μικρό γραφικό* μας βοηθάει να αποστασιοποιηθούμε μια στιγμή, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, και να αναρωτηθούμε. Ποιος είμαι;

Και να το θυμόμαστε.

*από το blog www.gapingvoid.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.