4o Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία


Η Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα,
οργανώνει στις 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2010 στη Κρήτη το:

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία.

Το θέμα του συνεδρίου θα είναι:

H παραβατικότητα σήμερα:
Ναρκωτικά, κακοποίηση και βία στα ανθρώπινα συστήματα.

Στα επί μέρους θέματα του συνεδρίου θα περιλαμβάνονται η συστημική θεραπεία και οικογενειακές μελέτες για:

  • τα ναρκωτικά,
  • την κακοποίηση του παιδιού,
  • τη σεξουαλική κακοποίηση,
  • την κακοποίηση της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία γενικότερα
  • την επιθετικότητα των ψυχικά ασθενών και των νοητικά καθυστερημένων ατόμων,
  • τα προβλήματα συμπεριφοράς των εφήβων στο σπίτι και στο σχολείο
  • την αντικοινωνική συμπεριφορά γενικά

Οι συμμετοχές δεν θα περιορισθούν αποκλειστικά στην επί μέρους θεματολογία του συνεδρίου, αλλά θα ληφθεί υπ’ όψιν η σχετικότητα με το θέμα.

Το συνέδριο απευθύνεται εκτός από τους συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους, και σε ευρύτερο κοινό. Έτσι απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νομικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και σε όσους ασχολούνται με το θέμα της παραβίασης των αρχών και των κανόνων στην κοινωνία.

Οι σύνεδροι θα γνωρίσουν καλύτερα τις ευρείες δυνατότητες θεραπείας και παρέμβασης της συστημικής επιστήμης και τούτο θα συντελέσει πλην των άλλων και σε καλύτερη και ευρύτερη συνεργασία των μη συστημικών με τους συστημικούς θεραπευτές και συμβούλους προς τη κατεύθυνση του κοινού τους στόχου.

Οδηγίες για τη συγγραφή της περίληψης:

Οι περιλήψεις των  εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας  αναπαραγωγή από το πρωτότυπο  χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε  να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή  με e-mail σε πρόγραμμα word και να ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:

Δακτυλογράφηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πρόγραμμα  WORD, πλάτος 12 cm και ύψος 17 cm και σε μονό διάστημα με χαρακτήρες Arial Greek και μέγεθος γραμματοσειράς δέκα (10). Τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα από όπου προέρχεται η εργασία γράφονται στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Αναφέρετε στην πρώτη σειρά τον τίτλο με κεφαλαία και κατόπιν τα ονόματα των συγγραφέων με υπογραμμισμένο το όνομα εκείνου που θα παρουσιάσει την εργασία. Αναφέρετε με τη σειρά το σκοπό, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στη περίπτωση θεωρητικής παρουσίασης θα γράφουμε σκοπό, περιγραφή προηγούμενων προσεγγίσεων στο θέμα, η παρούσα θεωρητική προσέγγιση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παρούσας προσέγγισης και συμπεράσματα. Επισημαίνεται, ο αριθμός των συγγραφέων, ανά εργασία, να μην υπερβαίνει τους έξι.

Όσοι ενδιαφέρονται  να οργανώσουν ένα συγκεκριμένο στρογγυλό  τραπέζι στα πλαίσια της θεματολογίας του συνεδρίου, παρακαλούνται όπως αποστείλουν μία περίληψη που να αναφέρετε το θέμα του στρογγυλού τραπεζιού με τους ομιλητές. Επίσης μία περίληψη για την παρουσίαση καθενός ομιλητού.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν  κύριες ομιλίες διαρκείας 30 λεπτών, προφορικές ανακοινώσεις διάρκειας 10 λεπτών, αφίσες,  στρογγυλά τραπέζια διάρκειας 60 λεπτών, εργαστήρια διάρκειας 30 λεπτών και παρουσίαση βίντεο 30 λεπτών.

Οι περιλήψεις των  εργασιών θα σταλούν στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του συνεδρίου sistimiki@mitos.com.gr υπόψη κας Μ. Φασουλάκη, μέχρι 19 Απριλίου.

Τα μέλη του ΣΕΒΕ  μπορούν να επιλέξουν να στείλουν τις περιλήψεις εναλlακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της  Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος υπόψη κας Δαμακηνού Καίτης e-mail: katynick@hol.gr

Στην περίληψη να αναφέρεται μετά το τέλος το είδος της παρουσίασης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την κα Μ. Φασουλάκη στην Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίων
ΜΙΤΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
T.K. 70013, Τ.Θ. 1447
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ .:2810-391911, Fax: 2810-391915
E-mail: sistimiki@mitos.com.gr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.