Αφηγηματικο εργαστηρι μνημης: συνέχεια

Πρώτες σκέψεις / Πειραματική Δομή:

Ημερήσιο ή διήμερο (Σ/Κ).

2 σκέλη: Θεωρητικό – εφαρμοσμένο (hands-on)

Στο α’ μέρος του θεωρητικού σκέλους θα υπάρχει διαπραγμάτευση της έννοιας της αφήγησης, καταρχάς στη σύγχρονη θεωρία μετά τη “στροφή στο λόγο” και την αφηγηματική ανάλυση/ψυχοθεραπεία, στη θεωρία του μυθιστορήματος & κινηματογράφου από μεταμοντέρνα προοπτική αλλά και για ζητήματα σε σχέση με την ιστορία/το χρόνο, την κοινωνική αλλαγή, την κατασκευή του εαυτού και κατά συνέπεια την ψυχοθεραπεία. Διανομή υλικού και δημιουργία ασκήσεων.

Στο β’ μέρος του θεωρητικού σκέλους θα ασχοληθούμε με την γενεαλογία και τις αναπαραστάσεις της. Θα εξετάσουμε ζητήματα όπως την στροφή στην αναζήτηση των προγόνων στις Δυτικές χώρες, την προφορική εξιστόρηση των οικογενειακών ριζών, την αναζήτηση τεκμηρίων μέσα στην οικογένεια για τη γενεαλογία. Θα αναπαραστήσουμε ένα οικογενειακό δέντρο. Και θα συζητήσουμε τη θεωρία και χρήση του γενεογράμματος, που είναι ερευνητικό και ψυχοθεραπευτικό εργαλείο της συστημικής και οικογενειακής θεραπείας. Ενδεικτική εφαρμογή ενός γενεογράμματος.

Στο εφαρμοσμένο σκέλος (hands-on) προαπαιτείται η γνώση και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ, γι’ αυτό συνίσταται στα άτομα που συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους τον φορητό υπολογιστή τους, αν έχουν.

Επίσης, αφού θα ασχοληθούμε με τις αφηγήσεις, συνίσταται η προσκόμιση προσωπικών τεκμηρίων – δηλ αντικειμένων που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να δημιουργήσουν μια ιστορία – και πηγών για την προσωπική τους ιστορία.

Στο α’ μέρος, θα δημιουργήσουμε & θα καταγράψουμε εστιασμένες μνημονικές αφηγήσεις που τοποθετούν το άτομο και την οικογένειά του σε κάποιο πρόσφατο σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στη συνέχεια θα γίνει αναστοχαστική συζήτηση επί αυτών των αφηγήσεων και την δόμηση του εαυτού μέσα στην ιστορία και την κοινωνία.

Στο β’ μέρος, θα ασχοληθούμε με την καταγραφή και αναπαράσταση οικογενειακών γενεογραμμάτων με τη χρήση προγραμμάτων του Η/Υ σε windows & linux, δηλ. του Family Tree Builder & του GRAMPS. Θα γίνει προσπάθεια για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων στην αποτύπωση και καταγραφή του οικογενειακού γενεαλογικού δέντρου και στην αναζήτηση προγόνων και οικογενειακών δεσμών. Σκοπός του σκέλους αυτού είναι τα άτομα να μάθουν να χειρίζονται τα προγράμματα και να χαρούν την κατασκευή προσωπικής & οικογενειακής ιστορίας.

Tι λέτε, σας ενδιαφέρει;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.