Tag Archives: ποιοτική έρευνα

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: “Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας “

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

(www.qual.ppp.uoa.gr)

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο:

«Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες»

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη:

Φιλία Ίσαρη:Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

 • Υπεύθυνος Εκπαίδευσης:

Δρ. Γεώργιος Κεσίσογλου: Ψυχολόγος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγικά

Το Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία ανακοινώνει τον Α΄ κύκλο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου: «Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες». Η σειρά των προτεινόμενων κύκλων στο πλαίσιο του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου επιθυμεί να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιοτική έρευνα στο ακαδημαϊκό ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας και γενικότερα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Παράλληλα, επιδιώκει να ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο αρθρώνεται όλο και περισσότερο από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές για συστηματική, ενδελεχή, συνεκτική και επαρκή γνώση της εφαρμογής της ποιοτικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία. Το ποιοτικό ρεύμα είναι συνυφασμένο με έναν πλουραλιστικό και αναστοχαστικό προσανατολισμό στην επιστημονική γνώση, μπορεί δε να εμπλουτίσει με νέους τρόπους σκέψης και διαφορετικές πρακτικές το χώρο της έρευνας και της πράξης.

Α΄ κύκλος : Σχεδιασμός και Διεξαγωγή μιας Ποιοτικής Έρευνας (30 ώρες – 7 συναντήσεις)

 • Επιστημολογικές βάσεις των Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας

 • Διαφορές Ποιοτικής – Ποσοτικής Μεθοδολογίας

 • Ηθική και Δεοντολογία της Ποιοτικής Έρευνας

 • Αναστοχαστικότητα: Επιστημολογική και προσωπική

 • Κριτήρια αξιολόγησης Ποιοτικής Έρευνας

 • Ερευνητικό Σχέδιο

 • Μέθοδοι Παραγωγής Δεδομένων

 • Μέθοδοι κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων

 • Θεματική ανάλυση ως μέθοδος κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

 • Λογισμικό στην Ποιοτική Έρευνα

 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής έρευνας

Οι επόμενοι κύκλοι του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω σεμινάρια εξειδίκευσης:

Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση, Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία, Βιογραφική-Αφηγηματική Ανάλυση, Ανάλυση Λόγου – Λογοψυχολογία, Έρευνα-Δράση, Εθνογραφία, Μελέτες Περίπτωσης, Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης, Οπτικές Μέθοδοι, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική και κλινική πράξη κ.ά.

 • Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου συνδυάζεται με:

 • Σύντομες εισηγήσεις – παρουσιάσεις των περιεχομένων του μαθήματος με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, Η/Υ και projector

 • Role-playing σε δεξιότητες των ποιοτικών μεθόδων (π.χ. συνέντευξη, focus-group)

 • Πρακτική άσκηση στην κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων

 • Αναρτήσεις των εισηγήσεων και των αναγνωσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • (συν)εργασία σε ομάδες για την παραγωγή ποιοτικής εργασίας

 • Διερευνητική μάθηση

 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτές

 • Που απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες, νέες ερευνήτριες και ερευνητές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, καθώς και σε άλλες ειδικότητες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Όριο απουσιών: 10% επί του συνόλου των ωρών παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σε όσους και όσες συμμετάσχουν στις δραστηριότητες κάθε κύκλου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

 • Λεπτομέρειες λειτουργίας Σεμιναρίου:

Έναρξη σεμιναρίου: 21/11/2016

Συνολική Διάρκεια: 30 ώρες, που κατανέμονται σε επτά συνεδρίες των τεσσάρων διδακτικών ωρών (κατά περίπτωση).

Ημέρα και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα 16:00 – 20:00.

Κόστος συμμετοχής: 150

Δεκτές δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/11/2016.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε στην: https://goo.gl/forms/lk9d34d3J4YfguZD3.

Το Εργαστήριο επικοινωνεί μαζί σας, μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής δηλώσεων συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail).

Η κατάθεση της συμμετοχής σας, σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν στο ενημερωτικό e-mail.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα εξειδικευμένα σεμινάρια:  https://goo.gl/forms/TSMZVp89R7Iqr31E3 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας στην Κλινική & Συμβουλευτική πράξη

Διερευνώντας αναστοχαστικά την κλινική & συμβουλευτική πράξη

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Υπό την αιγίδα των:

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας ΕΛ.Ψ.Ε.

Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΛ.Ψ.Ε.

Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής &

Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Στο σύγχρονο πρότυπο του αναστοχαστικού επαγγελματία ψυχικής υγείας, οι επαγγελματίες καλούνται, παράλληλα με την άσκηση του κλινικού και συμβουλευτικού έργου, να διερευνούν και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτό, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της πρακτικής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ερευνητές και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Έχει στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης της κλινικής και συμβουλευτικής πράξης. Το σεμινάριο συνδυάζει μια γενική εισαγωγή στην ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία όπως αυτή εφαρμόζεται σε κλινικά και συμβουλευτικά πλαίσια, και την παρουσίαση μελετών που χρησιμοποιούν ένα εύρος ποιοτικών μεθοδολογιών. Στο τέλος του σεμιναρίου, θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση.

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

9:00-17:00 στην Αθήνα,

Ε.Κ.Π.Α., κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα

Συνδρομή: 20 €

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες:issariph@psych.uoa.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής: http://goo.gl/SDwKh0

 

Οργάνωση

Φιλία Ίσαρη, Ε.Κ.Π.Α.

Ευρυνόμη Αυδή & Ευγενία Γεωργάκα, Α.Π.Θ.

Ελευθερία Τσέλιου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία

Πρόσφατα ανέλαβα να εισηγηθώ το θέμα των ποιοτικών μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και την ψυχολογία, σε διάφορες συνθήκες. Αν και δεν έχει άμεσα με το θέμα της ψυχοθεραπείας, παρακάτω, μπορείτε να δείτε σε ένα slideshare την παρουσίαση των 2 εισηγήσεών μου, ενωμένες σε μια συνοπτική παρουσίαση.

Η παρουσίαση συμπληρώνεται όμορφα με έναν βιβλιογραφικό οδηγό που συναρμολόγησα: Βιβλιογραφικός Οδηγός Ποιοτικών Μεθόδων

Για πληροφορίες/ερωτήσεις/διορθώσεις, επικοινωνία στα σχόλια ή στα πεδία της επικοινωνίας.

Ζητούνται Άτομα για Έρευνα!

UPDATE: Η συλλογή συνεντεύξεων τελείωσε! 

Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, για να συμπληρώσω το δείγμα των πληροφορητ(ρι)ών,

αναζητώ άνδρες & γυναίκες, 18-26 ετών, να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα κοινωνικής ψυχολογίας για τις εργασιακές εμπειρίες νέων ανθρώπων στην Αθήνα.

Δίνεται αμοιβή για τη συμμετοχή σας! (1-1,5 ώρα συζήτησης για εργασιακές εμπειρίες)

Απαραίτητα στοιχεία συμμετοχής:

 1. να είναι 18-26 ετών
 2. να έχουν περάσει από 2-3 δουλειές (ακόμα και πρακτικές, part-time, “μαύρες”, καλοκαιρινές)
 3. να μην είναι αυτή την περίοδο μόνιμοι υπάλληλοι (στο Δημόσιο), ή σε μακροχρόνια απασχόληση.

Για επικοινωνία: 6981714143 – Γιώργος 

Ισχύει μέχρι τα μέσα Φλεβάρη!

Διεπιστημονικό Συμπόσιο για την Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση – ΡΕΘΥΜΝΟ, 12 – 13 Νοεμβρίου 2010

Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό»

Υπεύθυνος διοργάνωσης του Συμποσίου: Μάριος Πουρκός, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Ηλεκτρονική διεύθυνση: pourkos@psy.soc.uoc.gr 

Η Εργαστηριακή Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής-Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής σε συνεργασία με το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2010 Διεπιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό».

Στο συμπόσιο αυτό θα συμμετάσχουν, επίσης, τέσσερις ξένοι ομιλητές που έχουν άμεση σχέση με τους προβληματισμούς του Συμποσίου, και συγκεκριμένα οι Wilfred Carr, Keith C. Postlethwaite, Brett Smith και Jacquelyn Allen-Collinson.

Στόχος του διεπιστημονικού αυτού συμποσίου είναι η πραγμάτευση και ο κριτικός αναστοχασμός καίριων θεωρητικών, επιστημολογικών, ηθικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα της Ψυχολογίας και στην εκπαίδευση (π.χ. εθνογραφική, φαινομενολογική, ερμηνευτική, οικολογική, κοινωνικο-πολιτισμική, βιογραφική,  αφηγηματική, έρευνα-δράση, κ.ά.), έχοντας ως βασικό άξονα προβληματισμού τις δυνατότητες δημιουργικής τους σύνθεσης και κατά συνέπεια διεύρυνσης και εμπλουτισμού του ερευνητικού σχεδιασμού. Στην παρουσίαση των προσεγγίσεων αυτών, που θα γίνει με τη μορφή πάνελ, ο προβληματισμός και η συζήτηση θα εστιαστεί στα ακόλουθα βασικά ζητήματα:  

1. Τι νέες τάσεις και προσπάθειες διεύρυνσης του ερευνητικού σχεδιασμού ή σύνθεσης με άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις υπάρχουν και πως αυτό γίνεται σε μια συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση στο πλαίσιο της Ψυχολογίας και της εκπαίδευσης (π.χ. η έρευνα-δράση σε συνδυασμό με την εθνογραφική προσέγγιση ή την κριτική ανάλυση λόγου ή την διαλογικότητα του Bakhtin ή την μετανεωτερικότητα κ.ά., καθώς και το ζήτημα του συνδυασμού των ποιοτικών μεθόδων έρευνας με τις καλλιτεχνικές-πολυτροπικές προσεγγίσεις); 

2. Τι περιορισμοί και κριτικές έχουν μέχρι στιγμής ασκηθεί στις ποιοτικές μεθοδολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας του ύστερου καπιταλισμού; 

3. Τι νέες τάσεις υπάρχουν σχετικά με τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση ενόψει των προβλημάτων και των κριτικών που έχουν υποστεί οι μεταδομιστικές, αποδομητικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις; Μετά την ποιότητα τι; Όροι και προοπτικές μιας μετα-αναστοχαστικής μεθοδολογίας.

4. Γιατί είναι αναγκαία μια συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα της Ψυχολογίας και της εκπαίδευσης; 

5. Τι είδους αλήθειες, που αφορούν την Ψυχολογία και την εκπαίδευση, παράγονται από τη συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση; Ποια είναι η φύση της ποιότητας των αληθειών που παράγονται στο πλαίσιο του ποιοτικού «παραδείγματος»;

6. Τι είδους κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας ισχύουν στην συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και σε τι διαφέρουν τα κριτήρια αυτά από τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις ποσοτικές και θετικιστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις;

7. Τι είδους αξιακά (ηθικά κ.ά.) και πολιτικά ζητήματα συνδέονται με τη συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση;

8. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τα πεδία εφαρμογής και τα όρια της συγκεκριμένης ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης;

9. Κατά πόσο η συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση συνδέεται και απαντά σε μια ποικιλία σημαντικών ερωτημάτων, όπως αυτά που αφορούν τη συνείδηση, την υποκειμενικότητα και την αναστοχαστικότητα (reflexivity) του ερευνητή και των συμμετεχόντων της έρευνας, το οικολογικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο, τις ευρύτερες κοινωνικές δομές και θεσμούς, κ.ά.

Το Συμπόσιο αυτό αποτελεί συνέχεια ενός άλλου διεπιστημονικού συμποσίου που έγινε στις 16 και 17 Μαρτίου 2008 με θέμα «Θεωρία και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Προοπτικές και Όρια». Από το συμπόσιο αυτό προέκυψαν τα ακόλουθα δύο βιβλία με επιμελητές τους Μάριο Πουρκό και Μανόλη Δαφέρμο, τα οποία θα κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου: (1) «Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα» και (2) «Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία αυτά βλέπε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις την ιστοσελίδα του Εύδοξος [http://www.eudoxus.gr]:
 
https://service.eudoxus.gr/search/#s/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%82/0

https://service.eudoxus.gr/files/toc-21381.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/chapter-21381.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/toc-21309.pdf

https://service.eudoxus.gr/files/chapter-21309.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμπόσιο επικοινωνήστε με το υπεύθυνο διοργάνωσης του Συμποσίου, Μάριο Πουρκό, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης στο τηλέφωνο 6936550791 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pourkos@psy.soc.uoc.gr