Νέος Χώρος, Νέα Διεύθυνση

Η είσοδος και η θέα από τα παράθυρα:

Περισσότερες φωτογραφίες από μέσα θα ακολουθήσουν!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.