για μένα

Σύντομα Στοιχεία: Δρ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (2014) Συστημικός Ψυχοθεραπευτής - Τακτικό Μέλος ΣΕΒΕ (EFTA) Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) Μέλος της International Society of Critical Health Psychology Μελος της Association for European Qualitative Researchers in Psychology Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 3176/21-4-2004   Είμαι ψυχολόγος με κατεύθυνση κοινωνικής και κλινικής…