υπηρεσίες

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη με συστημικό και αφηγηματικό προσανατολισμό σε οικογένειες & ζευγάρια.Online Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία (για άτομα που ζουν εκτός Αθήνας) "Άνδρες σε κρίσεις": συμβουλευτική ψυχικής υγείας και κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη σε νέους άνδρες.Εποπτεία και Συμβουλευτική (consultation) για την εκπόνηση Εργασιών & Δημοσιεύσεων με τη Χρήση Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία, την…