Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία 10-11 Απριλίου 2013 στην Αθήνα

Πληροφορίες: 6978442241, Φιλία Ίσαρη. Working with People’s Distress and Feelings of Personal Failure Jane Hutton April 10-11, 2013 This workshop will explore the modern context of the global financial crisis and its particular effects on Greece.  Some of the resulting losses, including personal, financial, employment & status have contributed to distress, trauma and…