για μένα

Σύντομα Στοιχεία: Δρ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (2014) Συστημικός Ψυχοθεραπευτής - Τακτικό Μέλος ΣΕΒΕ (EFTA) Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) Μέλος της International Society of Critical Health Psychology  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 3176/21-4-2004  Είμαι ψυχολόγος με κατεύθυνση κοινωνικής και κλινικής ψυχολογίας, απόφοιτος 2003 του τμ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Είμαι τακτικό…