ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΣΚΕΨΟ: «ΥΙΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 9.00 – 17.30ΜΕ ΤΟΥΣ FRANCESCO VADILONGA  Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Διευθυντής Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS, Milano, Επιστημονικά Υπεύθυνος Servizio Specialistico di Sostegno alle Adozioni e Presa in Carico delle Crisi Adottive presso ilCentrodiTerapiadell’Adolescenza  -  MILANO και GLORIANA RANGONE Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS,…