Ζητούνται Άτομα για Έρευνα!

UPDATE: Η συλλογή συνεντεύξεων τελείωσε!  Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, για να συμπληρώσω το δείγμα των πληροφορητ(ρι)ών, αναζητώ άνδρες & γυναίκες, 18-26 ετών, να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα κοινωνικής ψυχολογίας για τις εργασιακές εμπειρίες νέων ανθρώπων στην Αθήνα. Δίνεται αμοιβή για τη συμμετοχή σας! (1-1,5 ώρα συζήτησης για εργασιακές…

Σύστημα Αμοιβής

Η περίοδος της κρίσης και της οικονομικής ανασφάλειας (όλων μας) επιβάλει την αλληλεγγύη και την ευαισθησία πρώτων των ειδικών που επαγγελματικός τους ρόλος είναι να εργαστούν για την ψυχική υγεία και ευεξία των ανθρώπων που δοκιμάζονται. H αμοιβή για τη συνεδρία ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής κλιμακώνεται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων.…