Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία στην Αθήνα (Λυκαβηττός, Αμπελόκηποι)

Σύντομα Στοιχεία:
Δρ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (2014)
Συστημικός Ψυχοθεραπευτής - Τακτικό Μέλος ΣΕΒΕ (EFTA)
Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ)
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
Μέλος της International Society of Critical Health Psychology 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος: 3176/21-4-2004
 

Υπηρεσίες:

  • “Άνδρες σε κρίσεις”: συμβουλευτική ψυχικής υγείας και κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη σε νέους άνδρες.

  • “Εφηβικές ταυτότητες & δυσκολίες ενηλικίωσης”: συμβουλευτική υποστήριξη σε έφηβες & έφηβους, νέες & νέους, για τις δυσκολίες ωρίμανσης & μετάβασης στην ενήλικη ζωή.

  • Σεξουαλική Ταυτότητα και Προσωπική Ανάπτυξη: συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν συγκρούσεις και δυσφορία για θέματα σεξουαλικότητας,  οικογένειας, σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον.

  • Συμβουλευτική οργανώσεων και εργασίας με συστημικό προσανατολισμό.

———————————————————————————————————-

Δείτε επίσης:

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 Αμοιβή

 Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, στον Λυκαβηττό

 Επικοινωνία: Τηλ: 698 1714 143 (πρωί – απόγευμα)