Ζητούνται Άτομα για Έρευνα!

UPDATE: Η συλλογή συνεντεύξεων τελείωσε!  Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, για να συμπληρώσω το δείγμα των πληροφορητ(ρι)ών, αναζητώ άνδρες & γυναίκες, 18-26 ετών, να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα κοινωνικής ψυχολογίας για τις εργασιακές εμπειρίες νέων ανθρώπων στην Αθήνα. Δίνεται αμοιβή για τη συμμετοχή σας! (1-1,5 ώρα συζήτησης για εργασιακές…

Ομιλία: “Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας”

Σας προσκαλούμε στην Ομιλία που διοργανώνουμε το Σάββατο 28/01/2012 στις 6:00μμ με θέμα: "Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένης γλώσσας". Πιο αναλυτικά στην ομιλία θα εξεταστούν τα παρακάτω ζητήματα: Ιδιαίτεροι τομείς δυσκολιών στην εκμάθηση των γλωσσών (η περίπτωση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας) Πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία…